Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Digitaal leermateriaal

Stercollecties: open digitaal leermateriaal

Met onze Stercollecties kun je als docent direct en kosteloos aan de slag. Het leermateriaal is flexibel en actueel. Teksten, opdrachten en toetsen zijn naar eigen inzicht aan te passen, te combineren en aan te vullen met bijvoorbeeld filmpjes en audio. Zo kun je lessen samenstellen die aansluiten op het leerniveau van je leerling. Ideaal leermateriaal voor onderwijs op maat, afstandsonderwijs en hybride onderwijs. En dat helemaal kosteloos. We bieden 150 complete leerlijnen voor 12 vakken en nagenoeg alle leerjaren. Je kunt direct aan de slag door een vak te kiezen rechts op deze pagina.

 

Exclusief voor scholen die deelnemen aan VO-content

Scholen die deelnemen aan VO-content mogen exclusief gebruik maken van een serie extra programma’s. Je school krijgt toegang tot een basispakket met daarin programma's voor Nederlands, Engels en rekenen én je je krijgt toegang tot een leerlingvolgsysteem en docentenmateriaal bij de Stercollecties. Scholen kunnen naast dit basispakket ook nog kiezen om te werken met een examentrainer, een lesprogramma sociaal-emotionele ontwikkeling en een digitaal portfolio. Dit zijn de drie keuzeprogramma's. Hieronder staan alle programma's van VO-content met een korte uitleg op een rij.

Is jouw school deelnemer? Log dan in via Mijn VO-content en ga direct aan de slag.

Nog geen deelnemer van VO-content, maar wel nieuwsgierig? Lees hier meer over deelname   


Programma's basispakket

Docentenmateriaal

Speciaal voor docenten van deelnemende scholen, die Stercollecties gebruiken is er docentenmateriaal beschikbaar. Denk aan handleidingen, extra oefenmateriaal, toetsmateriaal, samenvattingen etc.


Leerlingvolgsysteem Stercollecties

SterMonitor is een digitale leeromgeving waarin de Stercollecties (digitale open leerlijnen) getoond worden met daarin ook de voortgang van de leerlingen. 

Oefenprogramma voor Engels

Oefenprogramma Engels is een adaptief oefenprogramma voor Engels vmbo tot en met vwo. Leerlingen oefenen zelfstandig en op hun eigen niveau de essentiële vaardigheden lezen, luisteren en kijken. Zowel docenten als leerlingen hebben inzicht in de resultaten.


Naslagwerk Nederlands met theorie en oefeningen

Extra Programma Nederlands is een programma waarmee leerlingen kunnen nagaan in hoeverre ze de taaldomeinen van de Nederlandse taal op ERK niveau 2F beheersen.

Oefenprogramma voor rekenen

Rekensite is een oefenprogramma voor rekenvaardigheid. Leerlingen oefenen zelfstandig en online met rekenen van niveau 1F t/m 3F. Zowel docenten als leerlingen hebben inzicht in de resultaten. 

 

Keuzeprogramma's

Examentrainer

ExamenKracht is een oefenprogramma waar leerlingen online examens maken. Na het maken van het oefenexamen krijgen zij gelijk feedback. Zo zien zij welke examenstof ze goed en minder goed beheersen. Zowel docenten als leerlingen hebben inzicht in de resultaten.

Lesprogramma sociaal-emotionele ontwikkeling

Kracht in Controle biedt docenten een overzicht van de groepsdynamiek in een klas en geeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen. Hierdoor is het mogelijk om de sociale veiligheid in de klas en op school te versterken en mogelijke problemen in een vroeg stadium te signaleren en op te lossen.

Digitaal portfolio

Portfolio-site is een online tool waarmee leerlingen op een eenvoudige en gestructureerde manier de ontwikkeling van hun competenties bijhouden en bewijsstukken kunnen bewaren.

Stel een vraag Helpdesk