Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Extra Programma Nederlands

Naslagwerk Nederlands met theorie en oefeningen

Extra Programma Nederlands is een programma waarmee leerlingen kunnen nagaan in hoeverre ze de taaldomeinen van de Nederlandse taal op niveau 2F beheersen. Dit programma is te gebruiken naast bijvoorbeeld de Stercollecties Nederlands of een methode en met name geschikt voor de onderbouw vmbo en havo/vwo en beschikbaar voor deelnemers met het nieuwe basispakket vanaf augustus 2022. 

 

Direct inloggen in Extra Programma Nederlands


Voordelen:  

 • Leerlingen kunnen zelfstandig met de opdrachten aan de slag
 • Docenten kunnen ook taken klaarzetten voor leerlingen om klassikaal in te zetten
 • Zowel leerlingen als docenten hebben inzicht in de voortgang op het taaldomein.
 • Per onderwerp is er theorie beschikbaar uit de kennisbanken van de Stercollectie Nederlands
 • Per onderwerp zijn er oefeningen beschikbaar op 2F taalniveau
 • In alle categorieën worden verschillende taalonderwerpen behandeld

De volgende vijf categorieën komen aan bod in Extra Programma Nederlands:  

 1. Grammatica-taalkundig ontleden
 2. Grammatica-redekundig ontleden
 3. Spelling
 4. Woordenschat
 5. Tekstbegrip

Hoe werkt het? 

 • De leerling kiest een domein (categorie) en daarna een onderwerp (opdracht).
 • Eerst gaat de leerling aan de slag met de theorie (kennisbank).
 • Daarna maakt de leerling de oefening die bij dit onderwerp hoort. Als alle vragen van het gekozen onderdeel zijn doorgewerkt, ziet de leerling hoeveel vragen er goed beantwoord zijn. 
 • De score is te zien bij het onderdeel ‘voortgang’. Als alle onderwerpen voldoende zijn gemaakt, is taalniveau 2F behaald. Dit geeft dus een indicatie van het niveau waarop de leerling de onderdelen van de Nederlandse taal beheerst.

 

Extra Programma Nederlands exclusief voor deelnemers van VO-content

Extra Programma Nederlands is één van de programma's die exclusief beschikbaar is voor deelnemers aan VO-content. Extra Programma Nederlands is onderdeel van het Basispakket en van het Taal- en Rekenpakket. Neemt jouw school deel aan VO-content, dan maak je op jouw schoollocatie niet alleen gebruik van Extra Programma Nederlands maar van meer (oefen)programma's. Hoe dat werkt?

Lees hier wat deelname aan VO-content inhoudt

 

Meer weten? Neem contact met ons op via het interesseformulier of bel naar 030 232 48 22.

Exclusief voor VO-content scholen

Onmisbaar bij een goede voorbereiding op het eindexamen.

ExamenKracht

Lesprogramma dat het sociaal welbevinden binnen een school vergroot  

Kracht in Controle

Adaptief programma lezen, kijken en luisteren met leerlingvolgsysteem

Oefenprogramma Engels

Adaptief rekenprogramma met gevarieerd, interactief oefenmateriaal t/m 3F.

Rekensite

Stel een vraag Helpdesk