Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

NaSk

De Stercollecties vernieuwen

De Stercollecties, de open digitale leerlijnen voor 13 vakken, worden vernieuwd. Meer aandacht voor werken vanuit leerdoelen, vakoverstijgende vaardigheden en formatief evalueren geïntegreerd! Kijk hier voor het laatste nieuws. 


De Stercollectie NaSk is thematisch opgebouwd. Ieder thema bestaat uit verschillende onderdelen die op dezelfde wijze zijn opgezet.Ga aan de slag met de Stercollecties of maak eenvoudig je eigen NaSk-materiaal met een Stercollectie      (-thema) naar keuze. Teksten, opdrachten en toetsen zijn naar eigen inzicht op maat te maken, te combineren en aan te vullen, op een manier die past bij je leerlingen. Klik op onderstaande link en begin meteen of bekijk eerst de instructievideo’s, de whitepapers of de online cursus!  

 

Leerjaar 2, 3 & 4, NaSk vmbo

Leerjaar 1, 2 & 3, mens & natuur (vakoverstijgend, alle niveaus)

  

Kenmerken 

 • Er zijn twee versies:
  • Onderzoekend leren met de projectversie
  • Theorie verwerken met de kennisbankversie
 • Kerndoelen- en eindtermen dekkend
 • Vmbo leerjaren 2, 3, 4
 • 6 thema’s: project- en kennisbankversie

 

 

Over opbouw, materiaal en kenmerken

Een Stercollectie NaSk kun je in zijn geheel gebruiken en/of combineren met eigen materiaal of een lesmethode. Bij NaSk staat zowel zelfstandig werken in eigen tempo als het samenwerken met leerlingen centraal. Deze twee verschillende manieren van leren worden ondersteund door de twee varianten waarin NaSk wordt aangeboden, namelijk de kennisbankversie en de projectversie.

Bij de kennisbankversie beginnen leerlingen steeds met het bestuderen van een kennisbankitem (de leerstof) en maken vervolgens een aantal opdrachten (m.n. reproductie en toepassen). Aan het eind van het thema volgen dan nog enkele opdrachten op examenniveau (inzicht).

De projectversie start met een inleiding op het hele thema. Na de inleiding doorlopen de leerlingen per onderdeel een aantal rondes.

Het leermateriaal van de Stercollecties kan je naar eigen inzicht aanpassen in Wikiwijs Maken. In een aantal elo’s kunnen Stercollecties geïntegreerd worden zodat je leerlingen kunt volgen en/of het leermateriaal kunt aanpassen en aanbieden in je eigen leerplatform. 

Opbouw Stercollecties NaSk

De Stercollectie NaSk is thematisch opgebouwd. Ieder thema bestaat uit verschillende onderdelen die op dezelfde wijze zijn opgezet. De volgende thema’s zullen per 1 augustus 2018 worden opgeleverd: 

 • Materie en techniek
 • Elektriciteit
 • Verbranding en energie
 • Licht en geluid
 • Kracht en bewegen
 • Ruimte

Wil je meer weten over de ontwikkeling van de Stercollectie NaSk?
Lees het interview met ontwikkelaar Sander Bons

  

Kerndoelen en eindtermen

De Stercollectie voor leerjaar 2 is ontwikkeld op basis van de kerndoelen basisvorming en de door de SLO ontwikkelde leerdoelenkaart voor het vak NaSk. De Stercollecties voor de leerjaren 3 en 4 sluiten nauw aan bij het examenprogramma NaSk1.

Opbouw leerjaar 2 & 3

Ieder onderwerp wordt op twee manieren aangeboden: er is een variant waarin de theorie uit de kennisbank centraal staat en er is versie waarin ontdekkend en samenwerkend leren centraal staat, de 'projectversie'. Wanneer beide versies worden behandeld, kunnen de leerlingen zowel zelfstandig en op hun eigen tempo de leerstof tot zich nemen, als van elkaar leren door middel van de samenwerkingsopdrachten.

Bij de kennisbankvariant beginnen leerlingen steeds met het bestuderen van een kennisbankitem (de leerstof) en maken vervolgens een aantal opdrachten (m.n. reproductie en toepassen). Aan het eind van het thema volgen dan nog enkele opdrachten op examenniveau (inzicht).

De projectversie start met een inleiding op het hele thema. Na de inleiding doorlopen de leerlingen per onderdeel een aantal rondes.

Iedere ronde begint met een historische inleiding: vaak zal dat een historisch figuur zijn die past bij het thema. Na de inleiding is er per ronde een verkenfase. In de verkenfase doen de leerlingen een ‘practicum’. Werkwoorden die bij deze fase horen zijn: waarnemen, onderzoeken, data-analyse, experimenteren, ontwerpen, modelleren. Na het verkennen volgt het verklaren, leerlingen gaan aan de slag met vragen die ervoor zorgen dat de ervaringen uit de verkenfase omgezet worden tot theorie. De theorie wordt vervolgens ook aangeboden in de vorm van een kenniskaart/kennisbank. Na het bestuderen van de theorie gaan de leerlingen aan de slag met een aantal verwerkingsvragen: de opgebouwde kennis wordt gebruikt. De projectversie wordt afgesloten met een eindopdracht, een formatieve toets en een reflectie.

Opbouw leerjaar 4

De Stercollectie voor leerjaar 4 bestaat uit ongeveer 20 opdrachten. In iedere opdracht staat een context uit een examenopgave van de afgelopen jaren centraal.

Een opdracht begint met een korte introductie met wat algemene vragen.

Vervolgens bestuderen de leerlingen een aantal items uit de kennisbank en gaan ze na of de stof snappen. Het derde onderdeel van de opdracht bestaat uit een aantal (examen)vragen. Als de leerlingen de vragen hebben gemaakt, kunnen ze aan de hand van een correctievoorschrift de vragen zelf nakijken.

Meer weten over de Stercollecties?

Of wil je in contact komen met een docent die de Stercollecties gebruikt?

Stel een vraag Helpdesk