Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Extra programma's

Exclusief voor scholen die deelnemen aan VO-content

Scholen die deelnemen aan VO-content mogen exclusief gebruik maken van een serie extra programma’s. Je school krijgt toegang tot een basispakket met daarin programma's voor Nederlands, Engels en rekenen én je krijgt toegang tot een leerlingvolgsysteem en docentenmateriaal bij de Stercollecties. Scholen kunnen naast dit basispakket ook nog kiezen om te werken met een examentrainer, een lesprogramma sociaal-emotionele ontwikkeling en een digitaal portfolio. Dit zijn de drie keuzeprogramma's.

Hieronder staan alle programma's van VO-content met een korte uitleg op een rij.

Programma's basispakket

Docentenmateriaal

Speciaal voor docenten van scholen die deelnemen aan VO-content, is er docentenmateriaal bij de Stercollecties beschikbaar. Denk aan handleidingen, extra oefenmateriaal, toetsmateriaal, samenvattingen etc.


Leerlingvolgsysteem Stercollecties

SterMonitor is een digitale leeromgeving waarin de Stercollecties (digitale open leerlijnen) getoond worden met daarin ook de voortgang van de leerlingen. 

Oefenprogramma voor Engels

Oefenprogramma Engels is een adaptief oefenprogramma voor Engels. Leerlingen oefenen zelfstandig en op hun eigen niveau de essentiële vaardigheden lezen, luisteren en kijken. Docenten en leerlingen hebben inzicht in de resultaten.

 

Naslagwerk Nederlands met theorie en oefeningen

Extra Programma Nederlands is een programma waarin leerlingen informatie over de onderwerpen uit het taaldomein Begrippenlijst & Taalverzorging uit het Referentiekader taal tot en met niveau 2F kunnen opzoeken en daarmee kunnen oefenen.

Oefenprogramma voor rekenen

Rekensite is een oefenprogramma voor rekenvaardigheid. Leerlingen oefenen zelfstandig en online met rekenen van niveau 1F t/m 3F. Zowel docenten als leerlingen hebben inzicht in de resultaten. 

 

Keuzeprogramma's

Eindexamentrainer

ExamenKracht is een oefenprogramma waar leerlingen online examens maken. Na het maken van het oefenexamen krijgen zij gelijk feedback. Zo zien zij welke examenstof ze goed en minder goed beheersen.

Lesprogramma sociaal-emotionele ontwikkeling

Kracht in Controle (KIC) is een schoolbreed lesprogramma dat het sociaal welbevinden binnen een school vergroot. Het lesprogramma bestaat uit de KIC-webapplicatie en de KIC-methode.

Digitaal portfolio

Portfolio-site is een online tool waarmee leerlingen op een eenvoudige en gestructureerde manier de ontwikkeling van hun competenties bijhouden en bewijsstukken kunnen bewaren.

Stel een vraag Helpdesk