Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Mens & natuur

De Stercollecties vernieuwen

De Stercollecties, de open digitale leerlijnen voor 13 vakken, worden vernieuwd. Meer aandacht voor werken vanuit leerdoelen, vakoverstijgende vaardigheden en formatief evalueren geïntegreerd! Kijk hier voor het laatste nieuws. 

Ga meteen aan de slag!

De Mens & natuur Stercollectie bestaat uit losse blokken voor biologie en NaSk en hebben steeds een gezamenlijk thema die goed geïntegreerd kunnen worden gebruikt. Ga aan de slag met de Stercollecties of maak eenvoudig je eigen mens en natuur-materiaal met een Stercollectie(-thema) naar keuze. Teksten, opdrachten en toetsen zijn naar eigen inzicht op maat te maken, te combineren en aan te vullen, op een manier die past bij je leerlingen. Selecteer een Stercollectie en begin meteen of bekijk eerst de instructievideo’s, de whitepapers of de online cursus!  

Leermateriaal

Binding

Energie

Groei en leven

Macht en regels 

Materie, tijd en ruimte 

Kracht en beweging 

Waarnemen en reageren

Evenwicht en kringlopen

 

Kenmerken Stercollectie Mens en Natuur

 • Alle blokken beginnen met startopdrachten die in de klas kunnen worden gedaan met de gehele groep, deze startopdracht biedt handvatten voor de oriëntatiefase van de les voor docenten.
 • De leerdoelen staan per blok geformuleerd en sluiten aan op de leerdoelenkaarten van het SLO (biologie, natuurkunde en scheikunde)
 • Elk blok heeft een eigen begrippenlijst
 • Elk blok heeft een afsluitende opdracht
 • Voor leerlingen die op een hoger niveau werken zijn verdiepende opdrachten opgenomen
 • Theorie (Kennisbanken) en opdrachten zijn (net als bij andere Stercollecties) geïntegreerd
 • Veel aandacht voor practica en onderzoeksvaardigheden
 • De Stercollectie mens en natuur sluit goed aan bij kernconcepten. De beleving van de leerlingen staat centraal en er is aandacht voor verwondering en onderzoeksvaardigheden.

Over opbouw, materiaal en kenmerken

In deze nieuwe Stercollectie is veel aandacht voor practica en onderzoeksvaardigheden. Ook voldoet dit nieuwe leermateriaal (net als alle andere Stercollecties) aan de SLO Leerdoelkaarten van biologie, natuurkunde en scheikunde.

Werk je al op school op basis van kernconcepten, dan is deze Stercollectie ook goed bruikbaar in je lessen. De beleving van de leerlingen staat centraal en er is aandacht voor verwondering en onderzoeksvaardigheden. Een Stercollectie Mens en Natuur kun je in zijn geheel gebruiken en/of combineren met eigen materiaal of een lesmethode. Het leermateriaal van de Stercollecties kan je naar eigen inzicht aanpassen in Wikiwijs Maken. In een aantal elo’s kunnen Stercollecties geïntegreerd worden zodat je leerlingen kunt volgen en/of het leermateriaal kunt aanpassen en aanbieden in je eigen leerplatform. 

Thema’s

De Stercollectie Mens en Natuur is thematisch opgebouwd. Ieder thema bestaat uit verschillende onderdelen die op dezelfde wijze zijn opgezet. De  thema’s die o.a. beschikbaar zijn:

 1. Kijken naar kenmerken
 2. Alles is energie
 3. Waarnemen en reageren
 4. Groei en leven

Thema 1: Kijken naar kenmerken

Hoe goed kijk jij om je heen? Er is zoveel te zien, maar we kijken meestal niet zo erg nauwkeurig. In dit thema bekijkt de leerling de wereld om zich heen (nog) beter dan hij/zij meestal doet. Leerlingen gaan op zoek naar kenmerken van zowel organismen als stoffen.

Het thema bestaat uit twee blokken:

 1. De natuur om je heen (biologie) - Dit blok gaat over de vraag hoe biologen soorten organismen ordenen. 
 2. Stoffen om je heen (NaSk) - Stoffen zijn net organismen: alle stoffen hebben specifieke eigenschappen. Je kunt een stof herkennen aan zijn kenmerken. Dit blok gaat over kenmerken van stoffen. 

Thema 2: Alles is energie

Dit thema laat zien hoe je een onderwerp zoals 'energie' vakoverstijgend kunt aanbieden om de verbinding tussen vakken voor leerlingen te verduidelijken. Energie is een onderwerp dat zowel in de biologie, natuurkunde en scheikunde wordt bestudeerd en één uitleg bij het woord ‘energie’ is er dan ook niet. 

Het thema bestaat uit drie blokken:

 1. Energie om van te leven (biologie) - Alle levende wezens hebben voortdurend energie nodig.  Hoe komen organismen aan de benodigde energie en hoeveel hebben mensen eigenlijk nodig? Dit blok gaat over voeding.
 2. Eten en gegeten worden (biologie) - Alle organismen op aarde zijn afhankelijk van de zon; de zon zorgt voor de energie. Dit blok gaat over fotosynthese, verbranding en voedselketens.
 3. Daar zit energie in! (NaSk) - Dit blok gaat ook over verbranding, maar dan wel buiten het lichaam.

Thema 3: Waarnemen en reageren

In dit thema wordt gekeken naar verschillende communicatiekanalen en naar de manier waarop die in de natuur worden gebruikt. Dit vakoverstijgende thema bestaat uit drie blokken: één biologie-blok en twee blokken waarin biologie en NaSk volledig zijn geïntegreerd:

 1. Zien en gezien worden (biologie en NaSk) - In dit blok komt licht als natuurkundig verschijnsel aan bod (o.a. kleurenspectrum, lenzen en spiegelen) en bestuderen leerlingen het menselijk oog.
 2. Horen en gehoord worden (biologie en NaSk) - In dit blok komt geluid als natuurkundig verschijnsel aan bod (o.a. toonhoogte en volume) en bestuderen leerlingen het menselijk oor. 
 3. Zenden en ontvangen (biologie) - Dieren hebben zintuigen om goed op de omgeving te kunnen reageren. Het blok zenden en ontvangen gaat over zintuigen, gedrag en verschillende vormen van communicatie.

Thema 4: Groei en leven

Dit thema gaat over groeien en ontwikkelen en bestaat uit twee biologie-blokken. In het eerste blok wordt ingegaan op dierlijke en plantaardige cellen en in het tweede blok komen  organen en orgaanstelsels aan bod.

 1. De cel als basis van alles (biologie)
 2. Je lichaam aan het werk (biologie) 

Naast deze onderwerpen zijn er nog de thema's: 

Macht en regels 

Materie, tijd en ruimte 

Kracht en beweging 

Waarnemen en reageren


Jouw mening!

Wij zijn heel erg benieuwd wat je van deze nieuwe Stercollectie mens en natuur vindt!

Laat het ons weten via info@vo-content.nl.

Stel een vraag Helpdesk