Privacy en de verwerkersovereenkomst (AVG)

Per 25 mei 2018 is een aangescherpte wetgeving van kracht rondom informatiebeveiliging en privacy. Deze wetgeving heeft gevolgen voor uw schoolorganisatie en ook voor ons als aanbieder van digitaal leermateriaal. Een van de zaken die er geregeld dient te worden, is een verwerkersovereenkomst met de aanbieders van digitaal leermateriaal.


Wij informeren u graag hoe VO-content dit aanpakt.

VO-content is één van de onderschrijvers van het ‘Privacyconvenant onderwijs’ – www.privacyconvenant.nl. De meeste bedrijven die digitale diensten aan het onderwijs aanbieden, zijn hierbij aangesloten. Deze bedrijven maken gebruik van een basisdocument met hier en daar specifieke aanpassingen voor het aanbod van deze bedrijven. Door op deze wijze te werken, maken we het scholen makkelijker om te tekenen en te verwerken.


Wat kunt u van ons verwachten:

  • Op 24 april jl. hebben wij de verwerkersovereenkomst 3.0 verstuurd naar de leden die gebruik maken van onze Extra Programma’s (zoals Eindexamensite.nl, Rekensite.nl, OefenprogrammaEngels.nl en Portfoliosite.nl). Deze overeenkomst geldt voor alle gebruikers van deze Extra Programma’s. Let op: het bevoegd gezag van de instelling is als enige bevoegd om deze verwerkersovereenkomst te ondertekenen.
  • Alle nieuwe leden ontvangen bij hun deelname-overeenkomst een verwerkersovereenkomst 3.0 en voldoen daarmee aan de nieuwe wet.
  • De scholen die gebruik maken van Stercollecties krijgen geen overeenkomst toegestuurd, omdat daar geen persoonsgegevens verwerkt worden. Gebruikt uw school de Stercollecties binnen de ELO of het leerplatform van uw school dan is het van belang na te gaan of met uw elo- of platformleverancier een verwerkersovereenkomst 3.0 is overeengekomen.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze ‘veel gestelde vragen’ als het om VO-content vragen gaat. Mocht uw vraag hier niet bij staan, dan kunt u contact met ons opnemen via info@vo-content.nl. Als u algemene vragen heeft over privacy, dan kunt u de site www.privacyconvenant.nl raadplegen.


Ron Zuijlen, directeur-bestuurder

25 april 2018

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk