Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Comité van aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling van VO-content onderschrijven het belang dat scholen deelnemen aan Stichting VO-content. Met het comité beoogt VO-content ondersteuning van het bedrijfsleven te krijgen. Het kan gaan om fondsen voor educatieve games en ander kwalitatief hoogstaand leermateriaal of om door het bedrijfsleven zelf gemaakt leermateriaal. 

Leden van het Comité van Aanbeveling

Alexander Rinnooy Kan
Bernard Bot
Chris Oomen
Chris Sigaloff
Geert ten Dam
Hans Clevers
Herman Wijffels
Mees Hartvelt
Sylvia Roelofs

Te langzaam en te duur

De ontwikkeling van kwalitatief goed digitaal materiaal gaat op dit moment te langzaam en beschikbaar materiaal van uitgevers is vaak te duur. Het voortgezet onderwijs beschikt niet over de financiële middelen om zelf op korte termijn voldoende van dit leermateriaal te ontwikkelen.

Nieuw leermateriaal nodig

Naast de noodzakelijke basiskennis, wordt het steeds minder belangrijk wat leerlingen weten en steeds belangrijker wat een leerling kan doen met wat hij weet. De interesse in en het vermogen om nieuwe kennis te creëren en nieuwe problemen op te lossen, is de belangrijkste vaardigheid die leerlingen zich nu eigen moeten maken.

Ander digitaal leermateriaal is nodig voor maatwerk op het niveau van de individuele leerling en het volgen van het individuele leerrendement. Bovendien heeft nieuw leermateriaal de kenmerken van levensecht, onderzoekend, ontdekkend en probleemoplossend leren nodig.

WRR

In het rapport van 4 november 2013  ‘Naar een lerende economie’ beschrijft de WRR de noodzaak om in Nederland de koers bij het onderwijs te verleggen van massa-maatwerk naar persoonlijk-maatwerk dat past bij de kennis- en dienstensamenleving van de 21e eeuw.

Deze samenleving vraagt om mensen die geleerd hebben hun vaardigheden en kennis creatief in te zetten. Ze moeten worden uitgedaagd zich te ontwikkelen door het verwerven van goede basiskennis gecombineerd met het leren van vaardigheden om levensechte problemen op te lossen.

Dit vraagt heel veel van de leraren én van de leerlingen. Gelukkig kan de technologie hen daarbij ondersteunen. De Raad adviseert dan ook om de hulpmiddelen zoals serious gaming en spannende oefeningen te benutten.

Stel een vraag Helpdesk