Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Met ExamenKracht goed voorbereid op weg naar het examen

Het eindexamen is de spannendste periode in het voortgezet onderwijs. Met ExamenKracht kunnen docenten een goed beeld krijgen waar leerlingen staan in hun examenvoorbereiding. Een aantal nieuwe functies verheldert dat beeld nog verder. Hoe werken docenten met ExamenKracht? Wat zijn hun ervaringen?

  • ExamenKracht is op verschillende manieren en momenten in te zetten
  • Leerlingen krijgen hiermee inzicht in het toeschrijven naar juiste antwoorden
  • Met de tool kunnen docenten eventueel zaken in het leerproces aanpassen

‘Als ik een leerling zie ploeteren, is dat het moment waarop ik het beste kan bijsturen in het leerproces’, zegt Eric Schneiders, docent aardrijkskunde Bernardinus College, Heerlen. ‘Heeft een leerling veel vragen onjuist beantwoord, dan geef ik verdiepende opdrachten mee als huiswerk.’ Docenten gebruiken ExamenKracht op diverse manieren en momenten. Bijvoorbeeld in het jaar vóór het examen of juist rond de schoolexamens in november, januari en maart. Andere docenten laten leerlingen examenopdrachten maken per behandeld hoofdstuk.


Doe-woorden en instructiewoorden

Docenten die ook mentor zijn, denken vaak vakoverstijgend en stimuleren leerlingen om ExamenKracht ook bij andere vakken te gebruiken. Zo iemand is Dominique de Koning, docent biologie aan het St. Michaël College, Zaandam. Ze is naast docent op de havo ook mentor van vwo 6. ‘Met havoleerlingen scroll ik door ExamenKracht. Ik laat ze opschrijven welke onderwerpen ze tegenkomen. Ik merk dat deze leerlingen meer gevoel hebben voor ‘doe-woorden’ dan voor ‘instructiewoorden’. Op het vwo is dat anders. Ze hebben ook een jaar extra, en met een verder ontwikkeld puberbrein hebben ze een voordeel in het oefenen van examens.’


Trainen in formuleren antwoorden

Voor leerlingen op de havo én het vwo is ExamenKracht een prettig hulpmiddel, vindt Dominique. Daarmee krijgen ze inzicht in hoe ze toe moeten schrijven naar de juiste antwoorden. ‘Open vragen moeten leerlingen zelf nakijken. Dit houdt in dat ze zelf moeten aanvinken welke elementen in hun antwoord zitten. Vaak levert dat discussie op. ‘Dat stáát er toch’, zeggen ze soms. Dan leg ik uit dat een bepaald begrip in het antwoord moet staan, anders wordt het op het examen fout gerekend. Zo kan ik leerlingen trainen hun antwoord zo te formuleren dat het overeenkomt met het antwoordmodel.’


In de les en zelfstandig

‘Het oefenen op subdomeinen is voor mij écht een toegevoegde waarde, net als het oefenen op verschillende moeilijkheidsniveaus’, zegt Daniël Kleijer, mentor en docent natuur- en scheikunde 1 en natuurkunde aan het Erasmus. Hij gebruikt ExamenKracht vooral als een thema klassikaal is afgesloten en besteedt daar twee lesuren per maand aan. Hij laat leerlingen in de les oefenen, maar ziet ook dat examenkandidaten het graag zelfstandig oppakken. Kleijer kijkt vooral naar de ‘uitschieters’ in de antwoorden van leerlingen. ‘Levert een bepaald thema bij veel leerlingen onjuiste antwoorden op, dan kun je als docent meer dan één les wijden aan een onderwerp.’

Wat levert werken met ExamenKracht op?

Als docent moet je altijd zelf richting geven en mag je nooit het wonder van een tool verwachten. ExamenKracht biedt leerlingen wel een aantal directe voordelen:  

  • Oefenen op onderwerp en moeilijkheidsniveau
  • Eventueel ondersteuning op maat krijgen (klassikaal, in groepjes, per persoon)
  • Leren hoe je toeschrijft naar het juiste antwoord
  • Mogelijkheid om snel door een examen te bladeren


Leerlingen over ExamenKracht:

  • ‘Mijn tip: oefen elke dag een paar opgaven van jouw vak en wat je moeilijk vindt. Dit herhaal je een paar keer voor jezelf en je zult zien dat het dan beter gaat met onthouden.’
  • ‘Ik maak eerst de opdrachten in het boek. ExamenKracht gebruik ik in tweede instantie, als ik de stof op een andere manier wil oefenen dan in het boek.’

 

Stel een vraag Helpdesk