Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Hoe gebruiken docenten en leerlingen ExamenKracht?

De meest spannende periode van het voortgezet onderwijs komt eraan: het eindexamen! VO-content vroeg aan docenten en leerlingen of ze met ExamenKracht goed kunnen werken in de voorbereiding van de examens en wat hen aanspreekt. Op basis van de feedback van docenten en leerlingen is in maart 2022 het volgen van voortgang in ExamenKracht verbeterd. Zo is het mogelijk om inzicht te krijgen in de voortgang van leerlingen over de tijd en krijg je sneller in één overzicht een beeld van waar jouw leerlingen staan in hun voorbereiding op het eindexamen. En er is nog veel meer aangepast. Bekijk hier een overzicht van alle nieuwe functies.

Hoe gebruiken docenten ExamenKracht?

Eric Schneiders (docent aardrijkskunde aan het Bernadinus College) laat zijn leerlingen in de les zelfstandig werken met de examentrainer. ‘Ik merk dat ik het beste kan bijsturen in het leerproces van een leerling als ik hem/haar zie ploeteren. Als blijkt dat een leerling veel vragen onjuist heeft beantwoord, dan geef ik verdiepende opdrachten mee als huiswerk.’

Hoe en wanneer ExamenKracht wordt ingezet verschilt per docent. Waar de ene docent start in het jaar voor het eindexamen, gebruikt een ander de schoolexamens (november, januari en maart) als hét moment om examenvragen te oefenen. Weer een ander laat leerlingen per afgesloten hoofdstuk meerdere examenopdrachten maken. Opvallend is dat docenten die daarnaast ook mentor zijn vaak vakoverstijgend denken en hun leerlingen uitdagen om ExamenKracht ook bij andere vakken te gebruiken.

ExamenKracht traint leerlingen op manier van vraagstelling

Dominique de Koning (docent Biologie aan het Sint Michaels College) is naast docent op het havo ook mentor van vwo 6. Ze gebruikt ExamenKracht voor havo-klassen anders dan voor het vwo. ‘Met havo-leerlingen scroll ik door ExamenKracht. Ik laat ze opschrijven welke onderwerpen ze tegenkomen. Daarover ga ik met ze in gesprek. Ik merk dat havoleerlingen minder gevoel hebben voor ‘instructiewoorden’. Ik zie in het antwoord vaak een term terug in plaats van een uitleg. Daarom heb ik voor mijn leerlingen ‘doe-woorden’ verzameld en deze geplaatst binnen een vraagcategorie. Dit doe ik niet bij mijn vwo-leerlingen. Zij hebben een jaar extra. Meer ervaring met oefenen én een verder ontwikkeld puberbrein zijn in hun voordeel als je kijkt naar het beoefenen van examens.’

Dominique benadrukt dat ExamenKracht een prettig hulpmiddel is voor zowel havoër als vwo’ers om inzicht te krijgen in de manier waarop ze toe kunnen schrijven naar de juiste antwoorden. ‘Open vragen moeten leerlingen zelf nakijken. Dit houdt in dat ze zelf moeten aanvinken welke elementen er in hun antwoord zit. Als ze een deel van het antwoord goed hebben, krijgen ze 1 punt. Als het antwoord alle begrippen bevat, levert dit 2 punten op. Het nakijken levert vaak discussies op. Vaak zeggen leerlingen ‘maar dat staat er toch!?’. Letterlijk ontbreekt er dan vaak een begrip in het antwoord, waardoor ik hun antwoord fout moet rekenen op het eindexamen. Met ExamenKracht kan ik leerlingen trainen om hun antwoord zo te formuleren dat het overeenkomt met het antwoordmodel.’

Oefenen op moeilijkheidsniveau

Daniël Kleijer (mentor en docent natuur- en scheikunde 1 en natuurkunde aan het Erasmus) gebruikt ExamenKracht vooral als een thema klassikaal is afgesloten. ‘Het oefenen op subdomeinen is voor mij écht een toegevoegde waarde. Net als het oefenen op verschillende moeilijkheidsniveaus.’ Kleijer besteedt twee lesuren van 50 minuten per maand klassikaal aan ExamenKracht. ‘Vlak voor de examens laat ik leerlingen in de les oefenen op verschillende moeilijkheidsniveaus. Maar ik zie ook dat examenkandidaten het graag zelfstandig oppakken.’ Kleijer benadrukt dat ze in het programma het meeste kijkt naar ‘uitschieters’ in de antwoorden die leerlingen geven. ‘Als een bepaald thema bij veel leerlingen onjuiste antwoorden oplevert, dan kan je als docent meer dan één les wijden aan een onderwerp.’

Werken met ExamenKracht: dit levert het jou op!

Dominique, Eric en Daniël zijn het er over eens dat je als docent altijd zelf richting moet geven en daarom nooit het wonder van een tool mag verwachten. ExamenKracht biedt leerlingen wel een aantal directe voordelen:  

  • Mogelijkheid om snel door een examen te bladeren. Je gaat makkelijker van de ene naar de andere vraag in vergelijking met ExamenBlad.
  • Mogelijkheid tot oefenen op onderwerp en moeilijkheidsniveau.
  • Mogelijkheid om op maat ondersteuning te ontvangen (klassikaal, in groepjes, per persoon), omdat de docent kan zien hoe de leerling scoort.
  • Leren hoe je toeschrijft naar het juiste antwoord.
  • Filmpjes: aanbod sluit aan bij belevingswereld van docenten.


Dit zeggen leerlingen over ExamenKracht

  • ‘Mijn tip: oefen elke dag een paar opgaven van jouw vak en wat je moeilijk vindt. Dit herhaal je een paar keer voor jezelf en je zult zien dat het dan beter gaat met onthouden.’
  • ‘Ik mis een zoekbalk in ExamenKracht. Ik wil graag direct naar een onderwerp gaan waar ik meer over wil leren.’
  • ‘Ik maak eerst de opdrachten in het boek. ExamenKracht gebruik ik in tweede instantie, als ik de stof op een andere manier wil oefenen dan in het boek.’
Stel een vraag Helpdesk