Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Waarom VO-content?

Een overtuigend verhaal voor onze leerlingen!

Over de kracht van digitaal leermateriaal als basis voor leren en onderwijzen op maat

Dit verhaal gaat over leerlingen. Zij hebben de hoofdrol. Maar die kunnen ze alleen met glans vervullen dankzij professionele regisseurs. In de taal van het voortgezet onderwijs: docenten en schoolleiding. Met hen begint het. Ben je er klaar voor?
    

Dit hebben leerlingen nodig

In het script van de leerlingen staat: ‘Je groeit op in een digitale wereld. Je wilt de vaardigheden leren die daar voor nodig zijn. Succesvol meedoen in de maatschappij is voor jou natuurlijk belangrijk. Daarvoor moet je goed leren samenwerken, out of the box leren denken en vooral eigen regie kunnen voeren. Daar heb je onderwijs op maat voor nodig. Manieren van leren die bij jou passen. Dat hoef je niet alleen te doen.’

Samen met VO-content aan de slag

Gelukkig eist niemand meteen een perfecte uitvoering. Er is genoeg oefentijd, samen met andere leerlingen én docenten/schoolleiding.

En nu komt het verhaal van VO-content om de hoek. Want VO-content biedt alles wat nodig is om het script praktisch handen en voeten te geven. ’O ja, hoe dan?’ zult u misschien vragen. Laat VO-content zelf maar aan het woord. Wel zo helder.

Waarom VO-content? Daarom VO-content!

‘Wij zijn een stichting en een initiatief van scholen zelf. Het gaat ons niet om financiële winst, maar om ideële. Die winst willen we samen met scholen bereiken. Met concrete beloftes, want wij:

  • zorgen voor digitaal leermateriaal:
  • bewaken de kwaliteit van die content, laten die aansluiten bij de kerndoelen en eindtermen van de SLO en voegen regelmatig nieuwe content toe;
  • ondersteunen docenten en schoolleiders in hun professionaliteit en om ons digitaal leermateriaal goed te kunnen implementeren;
  • maken als samenwerkingspartner van scholen hulpmiddelen zodat de transitie naar leren en onderwijs op maat mogelijk is.’

Samengevat, voordat het verhaal verder gaat… VO-content heeft dus feitelijk drie kernactiviteiten:

  1. Digitaal leermateriaal creëren en onderhouden.
  2. Training en begeleiding van onderwijsprofessionals bij leren en onderwijzen op maat.
  3. Samenwerkingspartner zijn van scholen om de transitie naar leren en onderwijzen op maat goed mogelijk te maken.

Onderwijs op maat staat ook in het script van de leerling

Terug naar het script van de leerling. Daarin staat ook: ‘Je wilt gelukkig zijn in die complexe 21e eeuw. Dus vertrouw je terecht op goed onderwijs en docenten die jouw ontwikkeling – kennis én vaardigheden – optimaal stimuleren.

Joúw ontwikkeling. Daar gaat onderwijs op maat je bij helpen. Een mix van leren waarin precies die ingrediënten zitten voor jouw ideale smaak: bestaande methodes, online video’s, interactieve feedback, digitale opgaven, webinars en verzin het verder maar. Jouw regisseurs - docenten en schoolleiding – worden in dat aanbod getraind door VO-content. Het leuke is dat je zo automatisch meer regie krijgt. Je doet dan aan co-creatie.’

Wat kost VO-content voor uw school?

De eeuwige slotvraag… Onze Stercollecties zijn open, maar niet gratis. Deelnemen aan VO-content kan vanaf € 8,- per leerling, per jaar. Dat is minder dan 3 % van het leermiddelenbudget dat per leerling beschikbaar is (in Nederland). Deze bijdrage geeft ons precies de armslag om onze digitale leermaterialen en de andere activiteiten samen met scholen door te ontwikkelen.

VO-content: hét onderwijsverhaal voor de 21e eeuw

Stel een vraag Helpdesk