Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Raad van Advies

De Raad van Advies werd in oktober 2012 ingesteld. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen die deelnemen aan VO-content.

Het bestuur van de Stichting doet ten minste jaarlijks verslag aan de Raad van Advies van het gevoerde beleid. De Raad van Advies stelt jaarlijks voor 1 maart het conceptactiviteitenplan voor het volgend schooljaar op en legt deze ter vaststelling voor aan het bestuur van de Stichting.

De leden 

 • Theo Bekker, bestuurder Landstede
 • Reinald Gerbenzon, locatiedirecteur OSG Singelland
 • Rony Grooten, lid directie Pieter Zeeman a.i.
 • Jeroen van Grunsven, coach onderwijsinnovatie, Schoolinfo
 • Huub van Hove, adjunct-directeur Newman College
 • Rola Hulsbergen, oud-schoolleider en ambassadeur
 • Roy Janssen, voorzitter centrale directie LVO Westelijke Mijnstreek
 • Gerdine Jongeneel, afdelingsdirecteur vmbo Minkema College
 • Frans van der Knaap, directeur/bestuurder CSG Walcheren
 • Eugène Kramer, bestuurder RSG Enkhuizen
 • Marion Martijn, oud-schoolleider en ambassadeur
 • Harald Mertz, onderwijsdirecteur Havo Trevianum Scholengroep
 • Bram Middel, directielid CSG Jan Arentsz
 • Mark van de Mortel, locatiedirecteur Lyceum Schöndeln en locatiedirecteur Mavo Roermond
 • Harry Noppers, directeur Nuborgh College Veluvine
 • Herman Rigter, directeur ICT, Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
 • Rieks Schoenmaker, voorzitter CvB OSG Sevenwolden
 • Raymond in het Veld, rector Leeuwarder Lyceum
 • Harald Wiggers, coach onderwijsinnovatie, Schoolinfo

 

Stel een vraag Helpdesk