Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Raad van Advies

Het bestuur legt jaarlijks de speerpunten voor het volgend schooljaar voor aan de Raad van Advies. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De Raad van Advies bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van scholen die deelnemer zijn van VO-content. De leden van de raad zijn tevens ambassadeur van (de doelstellingen van) VO-content.  

 

De leden 

  • Rony Grooten, manager onderwijs a.i. Roncalli Mavo 
  • Kees Hoogvorst, voorzitter cvb CSG Jan Arentsz
  • Rola Hulsbergen, oud-schoolleider en ambassadeur
  • Harald Mertz, onderwijsdirecteur Havo Trevianum Scholengroep
  • Mark van de Mortel, directeur ROER College Schöndeln
  • Harry Noppers, directeur-bestuurder Nuborgh College
  • Kees Versteeg, rector-bestuurder Griftland College/Waldheim-mavo
  • Harald Wiggers, oud-schoolleider en ambassadeur

 

 

Stel een vraag Helpdesk