Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Begeleiding reflectie inzet huidige leermiddelen

De inzet van leermiddelen moet natuurlijk bijdragen aan goed onderwijs én aansluiten op de onderwijsvisie van de school. Dat is niet altijd even makkelijk. Het aanbod van leermiddelen (digitaal en folio) is omvangrijk; de kosten lopen nogal uiteen én docenten hebben ook hun eigen voorkeuren voor een lesmethode en werkvormen. De adviseurs van VO-content ondersteunen al jaren scholen bij het opzetten van een doordacht leermiddelenbeleid. Met als resultaat een toekomstbestendig beleid gebaseerd op de onderwijsvisie van de school. Met deze module krijg je een goed beeld van de huidige inzet van de leermiddelen op jouw school.  

Begeleiding reflectie inzet huidige leermiddelen

Resultaat:
Aan het einde van de training heb je voor jouw school: 

  • een reflectierapport met daarin een beschrijving van de huidige inzet van leermiddelen in relatie tot de onderwijskundige doelen van de school.
  • een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de huidige leermiddelenlijst. 
  • inzicht in de kosten en hoe de leermiddelenlijst zich verhoudt tot andere VO-scholen 
  • vertaling van de visie van je school in een leermiddelenpraktijk. 
  • een opsomming van onderwijskundige thema’s en prioritering daarin, zo mogelijk op basis van een interview. 
  • een reflectie op de inzet van de leermiddelen in relatie tot visie en thema’s, op basis van ervaringen elders en eventuele interviews.   

Programma:
Deze module is maatwerk en wordt vormgegeven op een manier die aansluit bij de wensen van de school. Daarbij volgt het proces in principe de volgende stappen:  

  • We beginnen met een intakegesprek met schoolleiding/directie/MT. Thema’s die aan de orde komen, zijn de visie op onderwijs, onderwijskundige thema’s en de plannen voor de komende drie tot vijf jaar.   
  • Dit gesprek vormt input voor aanpassingen aan de vragenlijst die we kunnen uitzetten onder (een deel van) de docenten.   
  • Op basis van het intakegesprek en de uitkomsten van de vragenlijst wordt een analyse gemaakt van de huidige inzet van de leermiddelen. De analyse wordt opgeschreven in een reflectierapport.   
  • Tijdsduur van intakegesprek tot en met oplevering van het reflectierapport: circa zes tot acht weken. Voorwaarde is dat de collega’s van de school tijd hebben voor gesprekken en het invullen van de vragenlijst. 

Voor wie: 
Leermiddelencoördinatoren en team- en schoolleiders die streven naar een doordacht leermiddelenbeleid dat aansluit op hun huidige schoolvisie en materiaal. 

Data en locatie:
Deze begeleiding vindt op de locatie plaats en wordt op maat afgestemd met de school.

Meer inzicht in de inzet van leermiddelen?

Neem contact op met Joost Dusseljee en bespreek je wensen voor het begeleidingstraject. VO-content maakt dan een offerte op maat. Na goedkeuring worden afspraken gemaakt voor het intakegesprek en afname van de vragenlijst.  

Joost Dusseljee 
joostdusseljee@vo-content.nl   
030-232 48 22 

Stel een vraag Helpdesk