Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Begeleiding analyse kosten leermiddelenmix

De financiële kant bij het inzetten van leermiddelen speelt een belangrijke rol. Wat zijn de kosten van de aanschaf van leermiddelen (digitaal en folio)? En wat is vanuit dit perspectief de beste leermiddelenmix? Een deskundige analyse van de kosten maakt een onderbouwde keuze voor deze mix mogelijk. Met deze module krijg je deskundige begeleiding bij het opstellen van deze analyse en handvatten voor sturing op het beschikbare budget.

Wat biedt deze module de school concreet? 

Het resultaat is een goede financiële basis als het gaat om leermiddelen: 

  • een helder kostenoverzicht per vaksectie 
  • een overzicht van het huidige en daadwerkelijke gebruik van folio en digitale leermiddelen  
  • een benchmark met andere scholen 

Essentieel is dat de school met deze module een financiële verdiepingsslag kan maken in het leermiddelenbeleid.

 

Aanpak en tijdsduur

De module wordt ingericht op een manier die aansluit bij de wensen en behoeften van de school. In principe gaan we uit van de volgende stappen:

  • De adviseurs van VO-content doen een (korte) intake met de collega’s van de school die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf en coördinatie van de leermiddelen.
  • Na deze intake vragen collega’s van de school gegevens op bij leveranciers en maken berekeningen. 
  • De adviseurs analyseren alle gegevens en maken een overzicht, dat wordt gepresenteerd in een concept-rapport.
  • Samen met de collega’s van de school (en eventueel andere betrokkenen) bespreken we dit concept-rapport, waarin ook een vergelijking staat met de landelijke informatie over de leermiddelenmix.
  • Op basis van deze bespreking leveren we een definitief rapport op waarmee de school aan de slag kan.
  • Tijdsduur: de doorlooptijd van de eerste bijeenkomst tot en met het opleveren van het definitieve rapport is gemiddeld zes tot acht weken.  

 

Meer inzicht in de optimale leermiddelenmix?

Neem contact op met Joost Dusseljee en bespreek je wensen voor het begeleidingstraject. VO-content maakt dan een offerte op maat. Na goedkeuring worden afspraken gemaakt voor de intakegesprekken en besprekingen.  

 

Joost Dusseljee 

joostdusseljee@vo-content.nl   

030-232 48 22 

 

Stel een vraag Helpdesk