Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Aan de slag met Taalbeleid

De onderwijsinspectie had in 2022 een duidelijke boodschap: De jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moest eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij.

Vanaf 1 augustus 2023 legt de onderwijsinspectie extra focus op basisvaardigheden taal en rekenen. De inspectie zal daarbij in de praktijk niet zozeer naar de inhoud kijken maar naar de aanwezigheid van een onder- wijsplan en in hoeverre dat plan ook is uitgevoerd.

Onze training aan de slag met Taalbeleid heeft als doel scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectief taalbeleid, met een focus op het vergroten van de taalvaardigheid van alle leerlingen en zo te voldoen aan de eisen van het inspectiekader.

Resultaat 
Aan het eind van de training heb je voor jouw school;

  • Een heldere visie op het belang van taal voor leren en ontwikkelen.
  • Een goed overzicht van de beginsituatie van de school.
  • Een concreet beleidsplan voor de versterking van taalcompetenties van leerlingen.
  • Een duidelijke koers voor de implementatie van dit plan.
  • Een eerste aanzet tot het opstellen van een activiteitenplan.

Voor wie
Teamleiders en taalcoördinatoren die hun school willen voorbereiden op de nieuwe normen van de onderwijsinspectie ten aanzien van basisvaardigheden en dan meer specifiek taal.

Programma

  • Tijdens de training worden scholen ondersteund bij het ontwikkelen van taalbeleid en het vertalen van dat beleid naar concrete doelen en acties. We werken vanuit een tweesporenbeleid: kansen voor alle leerlingen en extra ondersteuning voor leerlingen die uit lijken te vallen.
  • Onze training gaat uit van een brede visie op taalontwikkeling: taal leer je niet alleen in de lessen Nederlands. Alle docenten die met taal werken, kunnen ook werken aan taal. Het versterken van de taalcompetentie van leerlingen is een zaak van de hele school.
  • De training gaat ook in op de rol van taal in toetsing in het onderwijs. Taalbeleid raakt immers ook aan toetsbeleid.

Data en locatie
De volledige training van 3 dagdelen vindt plaats op locatie van de school. De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

Alternatieve optie:
Hebben jullie al een Taalbeleidsplan geschreven en wil je dat onze expert met jullie meekijkt en advies geeft ten aanzien van de inhoud en de implementatie ervan, dan kan dat ook! Dit kan dan op basis van een uurtarief afgesproken worden.

Meer informatie of direct een training aanvragen?

Mail dan Joost Dusseljee, bel 030 232 48 22 of vul dit contactformulier in.

Stichting VO-content werkt zonder winstoogmerk dus voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen. Ook staat VO-content geregistreerd bij het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). Dit betekent dat ons aanbod BTW-vrij aangeboden kan worden.

Stel een vraag Helpdesk