Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Aan de slag met Rekenbeleid

De onderwijsinspectie had in 2022 een duidelijke boodschap: De jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moest eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij.

Vanaf 1 augustus 2023 legt de onderwijsinspectie extra focus op basisvaardigheden taal en rekenen. De inspectie zal daarbij in de praktijk niet zozeer naar de inhoud kijken maar naar de aanwezigheid van een onderwijsplan en in hoeverre dat plan ook is uitgevoerd.

Onze training "Rekenbeleid" heeft als doel scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectief rekenbeleid, met een focus op het versterken van basisvaardigheden en het voldoen aan de eisen van het inspectiekader.

Resultaat
Aan het eind van de volledige training van 3 dagdelen heb je voor jouw school:

 • Een concreet beleid voor rekenonderwijs
 • Een duidelijke strategie voor de implementatie van het rekenonderwijs
 • Inzicht in de rol en inrichting van toetsing
 • Overzicht van de mogelijke keuzes met betrekking tot geschikt leermateriaal
 • Kennis van de mogelijke rol van de Rekensite van VO-content
 • Kun je omgaan met dyscalculie en andere rekenproblemen

Voor wie 
Teamleiders en rekencoördinatoren die hun school willen voorbereiden op de nieuwe normen van de onderwijsinspectie ten aanzien van basisvaardigheden en dan meer specifiek rekenen. 

Programma

 • Tijdens de training worden scholen gecoached bij het ontwikkelen van rekenbeleid en het vertalen van dat beleid naar concrete doelen en acties, met extra aandacht voor de versterking van basisvaardigheden.
 • Onze training voorziet scholen van inzichten en strategieën voor de implementatie van het rekenonderwijs, met specifieke nadruk op het verbeteren van basisvaardigheden en het aanpakken van achteruitgang.
 • De training behandelt de rol van toetsing in het rekenonderwijs, met de nadruk op het meten en verbeteren van basisvaardigheden in overeenstemming met het inspectiekader.
 • In onze training komt de keuze en het gebruik van geschikt leermateriaal aan bod, met extra aandacht voor materialen die bijdragen aan het versterken van basisvaardigheden.
 • De training zal de Rekensite van VO-content presenteren als een beschikbare bron van ondersteuning, zonder dit als verplichting te zien. Scholen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van deze tool, met name voor het verbeteren van basisvaardigheden.
 • Onze training voorziet scholen van praktische strategieën en richtlijnen om effectief om te gaan met dyscalculie en andere rekenproblemen, met als doel het versterken van basisvaardigheden bij alle leerlingen.

Data en locatie 
De volledige training van 3 dagdelen vindt plaats op locatie van de school. De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

Alternatieve optie:
Hebben jullie al een Rekenbeleidsplan geschreven en wil je dat onze expert met jullie meekijkt en advies geeft ten aanzien van de inhoud en de implementatie ervan, dan kan dat ook! Dit kan dan op basis van een uurtarief afgesproken worden.

Meer informatie of direct een training aanvragen?

Mail dan Joost Dusseljee, bel 030 232 48 22 of vul dit contactformulier in.

Stichting VO-content werkt zonder winstoogmerk dus voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen. Ook staat VO-content geregistreerd bij het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). Dit betekent dat ons aanbod BTW-vrij aangeboden kan worden.

Stel een vraag Helpdesk