Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Training toetsing

Toetsing speelt vanzelfsprekend op scholen een essentiële rol. En dat gaat verder dan alleen het formuleren van toetsbeleid. Toetsing is tenslotte een onmisbare schakel in wat constructive alignment wordt genoemd. Dit houdt in dat de elementen van de driehoek leerdoelen, leer- en onderwijsactiviteiten en toetsing nauw op elkaar aansluiten. De kwaliteit van toetsing binnen een school waarborgen dient een hoger doel: kwalitatief goed onderwijs en daarmee het faciliteren van leren door leerlingen. De adviseurs van VO-content bieden deskundige trainingen en begeleiding op maat op het gebied van toetsing. Hieronder kunt u de verschillende trainingen vinden.

Training van leerdoel tot toets en terug

Deze training gaat uit van het principe van constructive alignment. We gaan aan de slag met het materiaal dat je als docent al hebt over jouw onderwijs dat uitmondt in een toets. We zorgen dat je aan het eind een goede toets hebt die aansluit bij jouw onderwijs.

Resultaat:
Aan het eind van de training kunnen de deelnemers:

  • op basis van goed geformuleerde leerdoelen een passende betrouwbare toets ontwikkelen.

Voor wie:
Docenten

Programma:
Docenten nemen relevant eigen materiaal mee naar de training. Tijdens de training vinden de volgende activiteiten plaats:  inventariseren en beoordelen van leerdoelen, opstellen van een toetsmatrijs op basis van niveau en relatief aandeel van leerdoelen in toets, keuze van vraag-/toetssoort, opstellen van toetsvragen bij leerdoelen in juiste vorm en hoeveelheid.

Data en locatie:
De volledige training van een of meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

Training validiteit en betrouwbaarheid van toetsing in balans brengen/houden

Bij het maken van een goede toets strijden validiteit en betrouwbaarheid vaak om de voorrang. In deze training wordt op basis van eigen leerdoelen en toets bepaald welke afwegingen gemaakt zijn en of die, bij nader inzien, nog actueel zijn.

Resultaat:
Aan het eind van de training kan de deelnemer:

  • een goede afweging maken bij de balans tussen validiteit en betrouwbaarheid in een bestaand toets en die heroverwegen.

Voor wie:
Docenten

Programma:
Docenten nemen relevant eigen materiaal mee naar de training. Tijdens de training vinden de volgende activiteiten plaats: leerdoelen en toets worden aan elkaar gerelateerd, de deelnemers beantwoorden een aantal vragen over de afwegingen die zijn gemaakt bij de keuze van de vraag-/toetsvorm en het aantal toetsitems, deze afwegingen worden nog eens kritisch besproken, bepaald wordt welke aanpassingen nodig zijn om tot een (nog) betere balans van validiteit en betrouwbaarheid te komen.

Data en locatie:
De volledige training van een of meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

 

Training evalueren toets na afname

Op basis van een afgenomen toets en de resultaten per leerling gaan we aan de slag om de kwaliteit van de toets te evalueren. We doen dat obv enkele statistische maten. We spreken over de toets als geheel en de afzonderlijke vragen. We trekken ook conclusies over de gehanteerde cesuur, de grens tussen voldoende en onvoldoende.

Resultaat:
Aan het eind van de training kan de docent

  • zelf de kwaliteit van een toets en de afzonderlijke vragen evalueren en op basis daarvan de toets verbeteren en de juistheid van de gehanteerde cesuur beoordelen.

Voor wie:
Docenten

Programma:
Docenten nemen relevant eigen materiaal mee naar de training. We bespreken hoe je, ook bij een toets bestaande uit open vragen, de kwaliteit van de toets en de afzonderlijke vragen kan beoordelen mbv statistische analyse. De statistische maten geven slechts een indicatie, dus we kijken samen naar de onderliggende verklaringen voor die maten in de toets en de vragen. Vervolgens bepalen we hoe de toets kan worden verbeterd. We onderzoeken of de eerdere analyse impact zou kunnen of moeten hebben op de cesuur, de grens tussen voldoende en onvoldoende.

Data en locatie:
De volledige training van een of meerdere dagdelen vindt plaats op locatie van de school.

De kosten hiervoor zijn opvraagbaar via joostdusseljee@vo-content.nl

 

Je laten begeleiden in de kwaliteit van toetsing binnen je school?

Neem contact op met Joost Dusseljee en bespreek je wensen voor dit traject. VO-content maakt dan een offerte op maat. Na goedkeuring worden afspraken gemaakt voor de precieze vorm van opleiding/begeleiding en de inhoud daarvan.  

Mail dan Joost Dusseljee of bel 030 232 48 22


VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen.

Stel een vraag Helpdesk