Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Begeleiding reflectie inzet huidige leermiddelen

De inzet van leermiddelen moet natuurlijk bijdragen aan goed onderwijs én aansluiten op de onderwijsvisie van de school. Dat is niet altijd even makkelijk. Het aanbod van leermiddelen (digitaal en folio) is omvangrijk; de kosten lopen nogal uiteen én docenten hebben ook hun eigen voorkeuren voor een lesmethode en werkvormen. De adviseurs van VO-content ondersteunen al jaren scholen bij het opzetten van een doordacht leermiddelenbeleid. Met als resultaat een robuust en toekomstbestendig beleid gebaseerd op de onderwijsvisie van de school.

Met deze module krijg je een goed beeld van de huidige inzet van de leermiddelen op jouw school.  

Wat haal je eruit? 

Het resultaat is een beknopt reflectierapport met daarin een beschrijving van de huidige inzet van leermiddelen in relatie tot de onderwijskundige doelen van de school. Waar sluiten ze wel en niet op elkaar aan? De analyse biedt inzicht en een basis voor (een aanpassing van) het leermiddelenbeleid. Samengevat staat in het reflectierapport: 

  • een overzicht van de huidige inzet van de leermiddelen.  
  • een korte beschrijving van de visie op onderwijs. 
  • een opsomming van de onderwijskundige thema’s die spelen in je school. 
  • een reflectie op de inzet van de leermiddelen in relatie tot de visie op onderwijs en de onderwijskundige thema’s die spelen op je school 

 

Aanpak 

  • We beginnen met een intakegesprek met de directie. Thema’s die aan de orde komen zijn de visie op onderwijs, onderwijskundige thema’s en de plannen voor de komende drie tot vijf jaar.  
  • Dit gesprek vormt input voor aanpassingen aan de vragenlijst die we uitzetten onder de docenten.  
  • Op basis van het intakegesprek en de uitkomsten van de vragenlijst wordt een analyse gemaakt van de huidige inzet van de leermiddelen. De analyse wordt opgeschreven in een reflectierapport.  
  • Van intakegesprek tot en met oplevering van het reflectierapport: circa zes tot acht weken. Voorwaarde is dat de collega’s van de schooltijd hebben voor gesprekken en het invullen van de vragenlijst. 

 

Aan de slag! 

Ook aan de slag? Neem contact op met Joost Dusseljee en bespreek je wensen. VO-content maakt een offerte op maat. Na goedkeuring worden afspraken gemaakt voor het intakegesprek en afname van de vragenlijst.  

 

Joost Dusseljee 

joostdusseljee@vo-content.nl   

030-232 48 22 

 

Stel een vraag Helpdesk