Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Nieuwe update Stercollecties en SterMonitor platform

26 juni 2023

Nieuwe update naar aanleiding van feedback

Tijdens de zomervakantie heeft het team van StudioVO hard gewerkt aan het doorvoeren van een aantal verbeterpunten. We hebben goed geluisterd naar de feedback van onze deelnemers en hebben de aansluiting tussen het basispakket en de Extra Programma’s verbeterd.

Rekenen is voor veel VMBO leerlingen een grote uitdaging. Om de overgang voor vmbo leerlingen van de basisschool naar het op het voortgezet onderwijs vloeiender te laten verlopen hebben we twee nieuw thema's toegevoegd: "Wat is wiskunde?" en "Basisrekenen"

  • Met het nieuwe korte thema “Wat is wiskunde?” leren leerlingen dat wiskunde iets anders is dan rekenen en worden zij voorbereid op de specifiek wiskundige manier van denken.
  • Daarnaast richt het nieuwe thema "Basisrekenen" zich met name op het systematisch uitvoeren en automatiseren van rekenbewerkingen met twee of meer natuurlijke getallen.

Ook is de navigatie en look&feel van het SterMonitor platform verbeterd.


Stercollecties wiskunde vmbo onderbouw herzien

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 is leerjaar 1 van de Stercollecties wiskunde VMBI-kat en vmbo-basis geheel herzien. De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • Er is een nieuw kort thema “Wat is wiskunde?” toegevoegd waarin leerlingen leren dat wiskunde iets anders is dan rekenen en voorbereid worden op de specifiek wiskundige manier van denken.
  • Er is een nieuw thema Basisrekenen dat zich met name richt op het systematisch uitvoeren en automatiseren van rekenbewerkingen met twee of meer natuurlijke getallen.
  • Het oude thema Basisrekenen is omgevormd tot een nieuw thema Decimale getallen.
  • Thema’s met veel overlap zijn samengevoegd.
  • Leerstof die niet in de uitwerking van de kerndoelen door het SLO voorkomt, is verwijderd of er is expliciet aangegeven dat deze onderdelen facultatief zijn.
  • Kleine fouten en onvolkomen­heden in de stercollecties zijn hersteld.
  • Aan het begin van elk thema wordt voorkennis geactiveerd; hierdoor wordt het mogelijk om te anticiperen op ontbrekende voorkennis en eventuele misconcepties.
  • De theorie wordt aangeboden in kleinere stappen om cognitive overload bij leerlingen te voorkomen.

Komend schooljaar zal ook leerjaar 2 volgens dezelfde uitgangspunten worden herzien.

De nieuwe thematische indeling voor leerjaar 1 en 2 van vmbo-basis en -kgt ziet er als volgt uit:

Vmbo-basis

Thema’s Jaar 1

SLO doelen

 

Thema’s Jaar 2*

SLO doelen

Wat is wiskunde?

A

 

10. Hoeken

D1a

1.    Basisrekenen

Ba

 

11. Procenten

Cb

2.    Meetkunde

D1b

 

12. Ruimtelijke figuren

D2b

3.    Decimale getallen

Bb

 

13. Negatieve getallen

Bd

4.    Omtrek en oppervlakte

D1c

 

14. Verbanden

E2

5.    Afronden, schatten en voorrangsregels

Bf, Bg

 

15. Kijkmeetkunde

D2c

6.    Breuken

Bc

 

16. Symmetrie

D2d

7.    Plaatsbepalen

Cc

 

17. Cirkels (omtrek en oppervlakte)

D1c

8.    Grafieken

E1

 

18. Lineaire verbanden

E2

9.    Verhoudingstabellen

Ca

 

 

 

  *Met ingang van schooljaar 2024-2025 beschikbaar.

Vmbo-kat

Thema’s Jaar 1

SLO doelen

 

Thema’s Jaar 2*

SLO doelen

Wat  is wiskunde?

A

 

11. Negatieve getallen

Bd

1.    Basisrekenen

Ba

 

12. Verbanden

E2

2.    Meetkunde

D1b, D1c

 

13. Kijkmeetkunde

D2c

3.    Decimale getallen

Bc

 

14. Vergelijkingen en variabelen

E6

4.    Breuken

D1c

 

15. Symmetrie

D2d

5.    Plaatsbepalen

Cc

 

16. Machten en wortels

Bh

6.    Grafieken

E1

 

17. Cirkels (omtrek en oppervlakte)

D1c

7.    Verhoudingstabellen

Ca

 

18. Lineaire verbanden

E2

8.    Hoeken

D1a

 

19. Doorsnede en inhoud

D1d

9.     Procenten

Cb

 

20. Pythagoras

D1e

10.  Ruimtelijke figuren

D2b

 

 

 

  *Met ingang van schooljaar 2024-2025 beschikbaar.

Terug naar nieuwsoverzicht
Stel een vraag Helpdesk