Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Nieuw! Training Leren leren, metacognitieve vaardigheden

12 september 2022

Metacognitieve vaardigheden zijn één van de sterkste voorspellers van leerresultaat en daarmee ook van schoolsucces. Maar hoe draag je bij aan de ontwikkeling van deze vaardigheden bij je leerlingen? Hoe leer je leerlingen leren, zodat ze hun eigen leerproces kunnen reguleren? In de nieuwe training ‘Leren leren’ word je op je eigen school samen met je collega's getraind hoe je structureel en schoolbreed aandacht kunt geven aan metacognitieve vaardigheden waardoor je leerlingen een beter leerresultaat én meer zelfvertrouwen krijgen.


Wat levert het op?

  • Je hebt inzicht in wat metacognitieve vaardigheden zijn en welke relatie er is met zelfregulerend leren.
  • Je kunt metacognitieve vaardigheden integreren in je lesvoorbereiding, klassikale instructie en toetsinstructie.
  • Je herkent een metacognitief-zwakke leerling en kunt hulp bieden.
  • Je leert hoe ‘leren leren’ schoolbreed ingezet kan worden en als gezamenlijk onderwijsdoel vormgegeven kan worden.
  • Je ontvangt een syllabus met daarin een samenvatting van het theoretisch gedeelte en opdrachten die tijdens de workshops worden uitgevoerd en besproken.


Onze aanpak

De training voor VO-docenten bestaat uit 4 bijeenkomsten. Voor de workshops ontvangen deelnemers een syllabus met daarin een samenvatting van het theoretisch gedeelte en opdrachten die tijdens de workshops worden uitgevoerd en besproken. Tussentijds oefenen docenten in hun eigen lessen. Ook collegiale intervisie is daarbij goed inzetbaar.

  • Plenaire bijeenkomst 1: In een kick-off bijeenkomst voor docenten en schoolleiders (1,5 uur) krijgen deelnemers een theoretisch kader voor het concept ‘metacognitie’ en de ontwikkeling van metacognitie in de VO-leeftijd aangeboden.
  • Workshop 1: Tijdens deze workshop (2,5 uur) leggen we de link naar de dagelijkse praktijk in de klas. Centraal staat daarbij het structureel en expliciet integreren van metacognitieve vaardigheden in lesvoorbereiding, klassikale instructie en toetsinstructie.
  • Workshop 2: Ongeveer 6 weken na de eerste workshop vindt de tweede plaats (2,5 uur). In deze workshop staat de individuele leerling centraal. We gaan aan de slag met het herkennen, screenen en remediëren van metacognitief-zwakke leerlingen. 
  • Plenaire bijeenkomst 2: In deze bijeenkomst (1,5 uur) kijken we terug en vooruit. Wat zijn de bevindingen van de docenten en schoolleiding? Wat is er nog nodig om tot een schoolbrede implementatie te komen? Hoe gaan we verder?


Meer informatie?

Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail dan Joost Dusseljee of bel 030 232 48 22

Direct een training aanvragen


VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen.

Terug naar nieuwsoverzicht
Stel een vraag Helpdesk