Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Meerjarenprogramma ‘Impuls open leermateriaal’ ingediend (Nationaal Groeifonds)

21 maart 2022

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar heel veel geld in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. VO-content heeft samen met het Profielenberaad, Kennisnet, SLO, Cito en veel andere onderwijsorganisaties een plan ingediend om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal. 

Leraren willen hun leerlingen helpen zich optimaal te ontwikkelen. Maar het Nederlandse onderwijs kent hardnekkige problemen:

  • onderwijskwaliteit staat onder druk
  • kansenongelijkheid
  • verschillen tussen leerlingen nemen toe
  • talent wordt verspild
  • werkdruk van leraren is hoog.   

Waarom is een impuls leermateriaal nodig?

In dit filmpje vertellen onder andere Ron Zuijlen (directeur VO-content), Larissa Zegveld (algemeen directeur Kennisnet) en Hans Visser (coördinator Technolab) wat open leermateriaal zou kunnen betekenen voor de leraar. Welke goede voorbeelden zijn er al, waarom zijn deze voorbeelden ontstaan en hoe werkt dit in de praktijk

Investeren in kwalitatief goed open leermateriaal

Het programma waar VO-content aan mee heeft gewerkt wil deze problemen verkleinen. Doelstelling is de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op talenten en behoeften van hun leerlingen. Dit vergroot hun motivatie, vermindert schooluitval, verhoogt leeropbrengsten, en verbetert de aansluiting op samenleving en beroepspraktijk. De programmalijnen zijn afgestemd op de onderwijspraktijk:  

  • We versterken leraren in het effectief gebruiken en ontwikkelen van open leermateriaal, met bestaande vakcommunities en lerarenopleidingen, en door kennisproducten te ontwikkelen.  
  • Door bestaande netwerken te benutten, ondersteunen en verbinden we scholen die samenwerken aan het verhogen van de leeropbrengst door open leermaterialen. 
  • We verrijken open leermateriaal, verbeteren bestaande en ontwikkelen nieuwe collecties, aansluitend bij de behoeften van het onderwijs (bv. vakken zonder passend leermateriaal). 
  • We innoveren de publieke infrastructuur van open leermaterialen, zodat leraren eenvoudig interactieve open leermaterialen kunnen ontwikkelen, delen, vinden en gebruiken. 
  • We organiseren praktijkgerichte onderzoeken en evaluaties, gericht op kennis ontwikkelen en kwaliteit verhogen. Dit creëert lerend vermogen in het programma zelf, en levert kennis op voor het onderwijs. 

Scholen betrokken in ontwikkelproces

Voor het programma is het heel belangrijk, dat met name de scholen zélf betrokken zijn in het ontwikkelproces en dat wij daarbij gebruik willen maken van de bestaande expertise, zoals die onder meer aanwezig is bij de scholen van VO-content en bij de scholen uit de profielorganisaties.  

In de periode van november tot april maakt VO-content deel uit van de partijen die kwartier maken voor dit programma. De Commissie Groeifonds gaat onze inbreng in maart 2022 beoordelen en aansluitend zal duidelijk worden of de subsidie wordt toegekend.  

Meer informatie over het Nationaal Groeifonds en het programma ‘Impuls Open Leermateriaal’ 

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Stel een vraag Helpdesk