Deelnamevoorwaarden VO-content

Met scholen die deelnemen aan VO-content wordt een deelname-overeenkomst afgesloten. Ook door betaling van de jaarlijkse deelnemersbijdrage gaat de school akkoord met deze voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden van de deelname-overeenkomst in grote lijnen zijn:

 

 • VO-content stelt aan deelnemende scholen Stercollecties beschikbaar onder een Creative Commons-licentie met de clausule CC BY-SA.
 • Deelnemende scholen kunnen de collecties gebruiken op elke computer, laptop of tablet, plaatsen in de ELO en invoeren in kleine stappen.
 • Deelnemende scholen hebben daarnaast toegang tot het (docenten)materiaal van de Stercollecties, zoals handleidingen, extra oefenmateriaal en toetsen. Docenten kunnen dit naar eigen inzicht inzetten.
 • Ook hebben deelnemende scholen exclusief en gratis toegang tot extra materiaal zoals Eindexamensite.nl, Rekensite.nl en OefenprogrammaEngels.nl.
 • VO-content geeft deelnemende scholen korting op trainingen over de Stercollecties, vaksectietraining en ondersteuning bij leermiddelenbeleid.
 • Ook organiseert VO-content tegen kostprijs ondersteuning op maat voor het optimaal inzetten van de Stercollecties en de extra materialen in de school.
 • Deelname aan VO-content kost € 7,00 per leerling per schooljaar.
 • Het leerlingaantal wordt berekend op basis van leerlingaantal van het (sub)BRIN-nummer van de school volgens DUO, op de teldatum 1 oktober in het voorafgaande schooljaar.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één schooljaar.
 • De overeenkomst wordt daarna telkens met één jaar stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggingen moeten plaatsvinden vóór 1 maart per aangetekende brief.
 • VO-content factureert telkens in de maand september van enig kalenderjaar.
 • VO-content draagt in samenspraak met de aan VO-content verbonden uitgevers zorg voor een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid, onderhoud, doorontwikkeling en actualisatie van de Stercollecties en de extra diensten.
 • VO-content stimuleert kennisdeling en vraagt deelnemende scholen actief bij te dragen aan activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van digitale leermiddelen en de inzet daarvan in scholen.
 • VO-content informeert de school periodiek over de ontwikkelingen en resultaten binnen VO-content middels een nieuwsbrief, bijeenkomsten, een website en een jaarverslag.

Bovenstaande informatie is afkomstig uit de ‘Overeenkomst deelname VO-content’. 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk