Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Deelnamevoorwaarden VO-content

Met scholen die deelnemen aan VO-content wordt een deelname-overeenkomst afgesloten. Ook door betaling van de jaarlijkse deelnemersbijdrage gaat de school akkoord met deze voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden van de deelname-overeenkomst in grote lijnen zijn: 

 • VO-content stelt aan deelnemende scholen Stercollecties beschikbaar onder een Creative Commons-licentie met de clausule CC BY-SA.4.0.
 • Deelnemende scholen kunnen het digitaal leermateriaal gebruiken op elke computer, laptop of tablet, plaatsen in de ELO en invoeren in kleine stappen.
 • Deelnemende scholen hebben daarnaast toegang tot het (docenten)materiaal van de Stercollecties, zoals handleidingen, extra oefenmateriaal en toetsen. Docenten kunnen dit naar eigen inzicht inzetten.
 • Ook hebben deelnemende scholen exclusief en gratis toegang tot het basispakket met daarin programma's voor Nederlands, Engels en rekenen én toegang tot een leerlingvolgsysteem en docentenmateriaal bij de Stercollecties
 • Naast dit basispakket kunnen scholen ook nog kiezen om te werken met een examentrainer, een lesprogramma sociaal-emotionele ontwikkeling en een digitaal portfolio. Dit zijn de drie keuzeprogramma's.
 • Deelname aan VO-content kost €8,00 per leerling per schooljaar voor het basispakket en per keuzeprogramma betaalt een school per leerling per schooljaar €2,00 extra.
 • Ook organiseert VO-content ondersteuning op maat voor het optimaal inzetten van de Stercollecties en de extra materialen in de school.
 • Het leerlingaantal wordt berekend op basis van leerlingaantal van het (sub)BRIN-nummer van de school volgens DUO, op de teldatum 1 oktober in het voorafgaande schooljaar.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één schooljaar.
 • De overeenkomst wordt daarna telkens met één jaar stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggingen moeten plaatsvinden vóór 1 maart per aangetekende brief.
 • VO-content factureert telkens aan het begin van het nieuwe schooljaar.
 • Indien een school later in het schooljaar deelnemer wordt, ontvangt de school de factuur op een later tijdstip.
 • VO-content draagt in samenspraak met de aan VO-content verbonden uitgevers zorg voor een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid, onderhoud, doorontwikkeling en actualisatie van de Stercollecties en de extra diensten.
 • VO-content stimuleert kennisdeling en vraagt deelnemende scholen actief bij te dragen aan activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van digitale leermiddelen en de inzet daarvan in scholen.
 • VO-content informeert de school periodiek over de ontwikkelingen en resultaten binnen VO-content en houdt hierbij rekening met de privacywetgeving.

Bovenstaande informatie is afkomstig uit de ‘Overeenkomst deelname VO-content’. 

Stel een vraag Helpdesk