Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Jaarverslag 2021-2022

Het jaarverslag 2021-2022 is dit jaar vormgegeven in een infographic:

 

Jaarverslag 2021-2022

 

Omdat het visuele jaarverslag beknopt is, is op deze webpagina meer informatie te vinden over de Raad van Toezicht en de financiële verantwoording.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie en staat het Bestuur met advies terzijde. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2021-2022:

 • Roderik Rot, voorzitter Raad van Toezicht en tevens lid remuneratiecommissie t/m 1 juli 2022
 • Kees van Bergeijk, lid Raad van Toezicht namens de VO-raad en tevens voorzitter auditcommissie
 • Erik Möller, lid Raad van Toezicht en tevens lid auditcommissie
 • Isabelle van Woerkom, lid Raad van Toezicht en tevens voorzitter remuneratiecommissie
 • Janneke Helsloot, lid Raad van Toezicht t/m 22 april 2022
 • Jacob Molenaar, lid Raad van Toezicht t/m 22 april 2022
 • Frits Hoekstra, lid Raad van Toezicht vanaf 1 juni 2022
 • Bram van Welie, lid Raad van Toezicht vanaf 1 juni 2022

De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht werden in 2021-2022 ondersteund door bestuurssecretaris Eliane van der Zalm. De Raad van Toezicht heeft zeven keer vergaderd met de bestuurder. Belangrijke thema's in het jaar 2021-2022 waren onder andere:

 • de ontwikkelingen in onderwijs in relatie tot het aanbod van VO-content  
 • de meerjarenstrategie van de Stichting 
 • de overname van StudioVO/ScalaMedia 
 • de financiële positie van VO-content 
 • de samenstelling & evaluatie van de Raad van Toezicht 

 Het vastgestelde reglement van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Financiële verantwoording

Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het schooljaar.

Onderstaand overzicht is afgeleid uit de staat van baten en lasten uit de jaarrekeningen over de boekjaren 2021/2022, 2020/2021 en 2019/2020. Op de cijfers uit de vergelijkende boekjaren is waar nodig herrubricering toegepast naar de indeling van het boekjaar 2021/2022.

De jaarrekening 2021/2022 is op 28 november 2022 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het bestuur vastgesteld. De jaarrekeningen liggen voor deelnemende scholen ter inzage op het kantoor van de Stichting.

Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten (inclusief begroting) evenals de grondslagen en een toelichting op de posten in de balans en staat van baten en lasten. Om inzicht te verkrijgen in het vermogen en de exploitatie van de Stichting in voornoemde perioden raden wij u aan om de jaarrekeningen in zijn geheel in te zien.

Stel een vraag Helpdesk