Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Jaarverslag 2020-2021

Het jaarverslag 2020-2021 is dit jaar vormgegeven in een infographic:

Jaarverslag 2020-2021

 

Omdat het visuele jaarverslag beknopt is, is op deze webpagina meer informatie te vinden over de Raad van Toezicht en de financiële verantwoording.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. 

De Raad van Toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie en staat het Bestuur met advies terzijde. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2020-2021 was:

 • de heer R. Rot, voorzitter Raad van Toezicht
 • de heer P. de Visser, lid Raad van Toezicht (tot 1 augustus 2021)
 • de heer J. Molenaar, lid Raad van Toezicht
 • de heer C. van Bergeijk, lid Raad van Toezicht
 • de heer E. Möller, lid Raad van Toezicht
 • mevrouw I. van Woerkom, lid Raad van Toezicht (vanaf 1 januari 2021)
 • mevrouw J. Helsloot, lid Raad van Toezicht (vanaf 1 januari 2021)

De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht werden in 2020-2021 ondersteund door bestuurssecretaris mevrouw Eliane van der Zalm De Raad van Toezicht heeft vijf keer vergaderd met de bestuurder. Belangrijke thema's in het jaar 2020-2021 waren onder andere:

 • de meerjarenstrategie
 • de financiële positie
 • de samenstelling van de Raad van Toezicht
 • de overname van StudioVO/ScalaMedia

Het vastgestelde reglement van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Financiële verantwoording

Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het schooljaar.

Onderstaand overzicht is afgeleid uit de staat van baten en lasten uit de jaarrekeningen over de boekjaren 2020/2021 en 2019/2020. Op de cijfers uit de vergelijkende boekjaren is waar nodig herrubricering toegepast naar de indeling van het boekjaar 2021/2022.

De jaarrekening 2020/2021 is op 29 maart 2022 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het Bestuur vastgesteld. De jaarrekeningen liggen voor deelnemende scholen ter inzage op het kantoor van de Stichting.

Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten (inclusief begroting) evenals de grondslagen en een toelichting op de posten in de balans en staat van baten en lasten. Om inzicht te verkrijgen in het vermogen en de exploitatie van de Stichting in voornoemde perioden raden wij u aan om de jaarrekeningen in zijn geheel in te zien.

Stel een vraag Helpdesk