Nederlands

Stercollecties zijn opgebouwd in thema’s met een vaste structuur: inleiding, werkplan en stappen met opdrachten. Leerlingen werken in ieder thema toe naar een eindproduct. 


Kenmerken Stercollectie Nederlands

  • Afgestemd op het referentieniveau taal.
  • Grammatica en spelling in een kennisbank.
  • Aandacht voor lezen, schrijven, spreken, kijken en luisteren.
  • Toetsen onderbouw beschikbaar voor VO-content scholen.

Structuur 

De Stercollecties zijn opgebouwd uit thema's. Elk thema begint met een introductie, gevolgd door de verschillende modules, die toewerken naar een eindproduct.

A  Inleiding
De  inleiding bevat een introductie met informatie over de leerdoelen en het eindproduct. In het onderdeel werkwijze staat o.a. een overzichtelijk werkplan, waar de leerling zelf zijn vorderingen kan bijhouden.

B   Opdrachten
In de opdrachten wordt verwezen naar de Kennisbank StudioNederlands. Dit is een online naslagwerk voor alle onderwerpen uit het examenprogramma.

C  Afsluiting
In het laatst deel van het thema komen de volgende onderdelen aan bod:
Eindopdracht, beoordeling, werkwijze voor het eindproduct, Stap1 en Stap2 en Terugkijken.

Gekoppeld aan examenprogramma

De opdrachten in de bovenbouw zijn gekoppeld aan de Kennisbank. Dit is een online naslagwerk voor alle onderwerpen uit het examenprogramma. De leerstof wordt op een interactieve wijze aangeboden. Met behulp van animaties, filmpjes en geluidsfragmenten wordt de kennis uitgelegd.

Docentenmateriaal

Docenten van deelnemende scholen hebben toegang tot het docentenmateriaal van de Stercollecties via een Entree-login.

 

Oproep

Geeft u Nederlands aan havo 5 of vwo 5 en wilt u graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze Stercollecties? Wij zijn op zoek naar vakdocenten die een bijdrage willen leveren. Mail naar info@vo-content.nl voor meer informatie.

 

Meer weten over de Stercollecties?

Of wil je in contact komen met een docent die de Stercollecties gebruikt?

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk