Gebruik de Stercollecties op je eigen manier!

Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voorgezet onderwijs dat uitgevers Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Stercollecties zijn open digitale leerlijnen van actueel, multimediaal en leerlinggericht materiaal.

Elke school kan de Stercollecties flexibel inzetten en gebruiken op elke computer, laptop of tablet, plaatsen in de elo en invoeren in kleine stappen. 

Alexander Rinnooy Kan, Herman Wijffels, Hans Clevers en Sylvia Roelofs. Dit zijn nog maar enkele leden van het Comité van Aanbeveling van VO-content. Met de oprichting van het comité wil
VO-content het draagvlak zowel binnen als buiten de onderwijssector vergroten.

In de docentenhandleiding vindt u per thema van de Stercollectie een gedetailleerde beschrijving van de dekking van de kerndoelen, eindtermen en referentiekaders. Per vak is nu als voorbeeld een specificatie van een thema gepubliceerd op de website.

Hoe pakken andere scholen de implementatie van ICT aan? En waarom wordt een school deelnemer van VO-content? Dat zijn de centrale thema’s tijdens de Managementdagen van VO-content in schooljaar 2014-2015.

Hoe gebruiken docenten de Stercollecties? Dat is de centrale vraag tijdens de Docentendagen van VO-content in schooljaar 2014-2015. Docenten presenteren hun ervaringen en gaan met u in gesprek.