Gebruik de Stercollecties op je eigen manier!

Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voorgezet onderwijs dat uitgevers Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Stercollecties zijn open digitale leerlijnen van actueel, multimediaal en leerlinggericht materiaal.

Elke school kan de Stercollecties flexibel inzetten en gebruiken op elke computer, laptop of tablet, plaatsen in de elo en invoeren in kleine stappen. 

Het open en flexibele karakter van de Stercollecties en de exclusieve toegang tot de extra collecties zijn de meest belangrijke redenen om deel te

Docenten geven de Stercollecties gemiddeld het rapportcijfer 7. Docenten waarderen met name de flexibele inzetbaarheid, de variatie in werkvormen en het gebruik van multimedia. 

Dat VO-content voor alle scholen in het voortgezet onderwijs open digitale kernmethodes biedt, is genoegzaam bekend.

VO-content scholen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de implementatie en het gebruik van ICT en Stercollecties de afgelopen jaren. Profiteer ervan en kom naar de Docenten- en Managementdagen