Gebruik de Stercollecties op je eigen manier!

Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voorgezet onderwijs dat uitgevers Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Stercollecties zijn open digitale leerlijnen van actueel, multimediaal en leerlinggericht materiaal.

Elke school kan de Stercollecties flexibel inzetten en gebruiken op elke computer, laptop of tablet, plaatsen in de elo en invoeren in kleine stappen. 

31 van de 60 scholen die geselecteerd zijn voor de Leerlabs van het Doorbraakproject ICT en onderwijs zijn VO-content scholen.

De voorlopige versies van de Stercollecties wiskunde havo en vwo voor leerjaar 4 zijn nu al deels gepubliceerd.

In de Stercollecties zijn 480 filmpjes van het project Leerlingen voor Leerlingen gekoppeld aan de inhoud.

Het nieuwe stappenplan ‘Eigen arrangement maken met (delen van) een Stercollectie in Wikiwijs Maken’ maakt het u makkelijk om het leermateriaal te importeren.