Gebruik de Stercollecties op je eigen manier!

Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voorgezet onderwijs dat uitgevers Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Stercollecties zijn open digitale leerlijnen van actueel, multimediaal en leerlinggericht materiaal.

Elke school kan de Stercollecties flexibel inzetten en gebruiken op elke computer, laptop of tablet, plaatsen in de elo en invoeren in kleine stappen. 

De nieuwe thema’s voor de Stercollectie Engels vmbo-kgt leerjaar 3 staan online.

Voor de thema’s van de Stercollectie biologie vmbo-kgt leerjaar 1 zijn toetsvragen beschikbaar. De toetsvragen zijn geordend per opdracht.

Hoe kan ik digitaal leermateriaal rendabel inzetten? Hoe kan ik een device per leerling mede-bekostigen?

De Stercollecties worden in 2014-2015 verrijkt met audiovisuele bronnen uit Teleblik.