Gebruik de Stercollecties op je eigen manier!

Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voorgezet onderwijs dat uitgevers Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Stercollecties zijn open digitale leerlijnen van actueel, multimediaal en leerlinggericht materiaal.

Elke school kan de Stercollecties flexibel inzetten en gebruiken op elke computer, laptop of tablet, plaatsen in de elo en invoeren in kleine stappen. 

In schooljaar 2013-2014 is het aantal leerlingen dat vertegenwoordigd wordt door deelnemende scholen met 33% gestegen. Dat maakt
VO-content bekend in het Jaarverslag 2013-2014. 

Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn bij alle Stercollecties toetsen beschikbaar voor leerjaar 1. De ontwikkeling is in volle gang. Dit schooljaar zijn er al toetsen voor biologie, Nederlands en wiskunde beschikbaar.

Hoe pakken andere scholen de implementatie van ICT aan? En waarom wordt een school deelnemer van VO-content? Dat zijn de centrale thema’s tijdens de Managementdagen van VO-content in schooljaar 2014-2015.

Hoe gebruiken docenten de Stercollecties? Dat is de centrale vraag tijdens de Docentendagen van VO-content in schooljaar 2014-2015. Docenten presenteren hun ervaringen en gaan met u in gesprek.