Scheikunde

Stercollecties zijn opgebouwd in thema’s met een vaste structuur: inleiding, werkplan en stappen met opdrachten. Leerlingen werken in ieder thema toe naar een eindproduct. 


Kenmerken Stercollectie scheikunde

Didactische structuur

Als didactische structuur wordt gebruik gemaakt van het 5E model. In vijf fasen maken leerlingen, uitgaande van een context, zich chemische concepten eigen. Als eerste wordt een leerling geprikkeld om aan de slag te gaan (Engage-fase). Vervolgens bekijkt een leerling welke vragen een rol spelen bij het beantwoorden van de contextvraag (Explore-fase).

Een leerling gaat aan de slag en maakt zich in de Explain-fase nieuwe concepten eigen, om de contextvraag te beantwoorden. Deze worden in de Elaborate-fase toegepast op een nieuwe context. In de Evaluate-fase evalueren leerlingen wat er geleerd is.

Context-conceptbenadering

De Stercollecties scheikunde voor de bovenbouw zijn gebaseerd op de ‘modules nieuwe scheikunde’. Het materiaal bereidt leerlingen voor op het nieuwe examenprogramma. Er is met name geput uit de bonte leerlijn, omdat hier de context-concept benadering het best tot uiting komt.

Docentenmateriaal

Docenten van deelnemende scholen hebben toegang tot het docentenmateriaal van de Stercollecties via een Entree-login.

Meer weten over de Stercollecties?

Of wil je in contact komen met een docent die de Stercollecties gebruikt?

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk