Deelnemer worden

Door deel te nemen aan VO-content investeert de school mee in de ontwikkeling en het onderhoud van het open digitale leermateriaal van VO-content: de Stercollecties.
VO-content werkt als stichting zonder winstoogmerk.

Deelname aan VO-content kost € 7,00 per leerling per schooljaar. Dit wordt berekend op basis van leerlingaantal van het (sub-)BRIN-nummer van de School volgens DUO, op de teldatum
1 oktober in het voorafgaande schooljaar. De school neemt deel voor minimaal een jaar.


(naam rechtspersoon volgens statuten of KvK)
Postbus straat of nummer
Postcode en plaats


Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk