Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Missie en visie

Missie

VO-content zorgt voor kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs door een samenwerkingspartner te zijn voor scholen bij leren en onderwijzen op maat:

  • door digitaal leermateriaal te creëren en te onderhouden 
  • door docenten en schoolleiders te ondersteunen bij het geven van onderwijs op maat

 

Visie

Wij geloven dat door leren en onderwijzen op maat, de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Onderwijs op maat wordt mogelijk wanneer:

  1. leerlingen steeds meer de regie nemen over hun eigen leerproces.
  2. docenten een steeds meer coachende rol krijgen.
  3. scholen aan leerlingen en docenten een inspirerende leeromgeving bieden.

Om regie te kunnen nemen over het eigen leerproces heeft een leerling steeds passende leermaterialen nodig. Daarnaast heeft de leerling kennis, vaardigheden en tools nodig om op zijn eigen voortgang te kunnen reflecteren. 

Om een meer coachende rol te kunnen vervullen moet een docent curriculumbewust zijn en kunnen beschikken over leermateriaal dat differentiatie mogelijk maakt (of zelf materiaal kunnen arrangeren). Daarnaast heeft de docent kennis, vaardigheden en tools nodig om de voortgang van de leerling te kunnen monitoren en begeleiding te bieden.

Om aan leerlingen en docenten een inspirerende leeromgeving te bieden moeten scholen lerende organisaties zijn die zich steeds aanpassen aan maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees meer over Samenwerken aan maatwerk

 

Stel een vraag Helpdesk