Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Leermiddelenbeleid: helder inzicht in keuzes en kosten

De inzet van leermiddelen moet natuurlijk bijdragen aan goed onderwijs én aansluiten op de onderwijsvisie van de school. Dat is niet altijd even makkelijk. Het aanbod van leermiddelen (digitaal en folio) is omvangrijk; de kosten lopen nogal uiteen én docenten hebben ook hun eigen voorkeuren voor een lesmethode en werkvormen. De adviseurs van VO-content ondersteunen al jaren scholen bij het opzetten van een doordacht leermiddelenbeleid. Met als resultaat een robuust en toekomstbestendig beleid gebaseerd op de onderwijsvisie van de school.

  

Wat levert het op?

  • Je hebt inzicht in het huidige gebruik van leermiddelen op je school.
  • je hebt een leermiddelenbeleidsplan ontwikkeld voor jouw school. Daarin staan de uitgangspunten, criteria en spelregels ten aanzien van de keuze en aanschaf van leermiddelen. 
  • Je hebt inzicht in de kosten van je leermiddelenmix. Dit vormt een goede basis voor toekomstige leermiddelenkeuzes.
  • Je kennis over aanbestedingen en de leermiddelenmarkt is up to date. Ook deze info helpt om goede keuzes te maken over het toekomstig leermiddelenbeleid
  • Tot slot ben je goed voorbereid op de volgende aanbesteding van leermiddelen. 

    
Onze aanpak:

We bieden in totaal vier modules. De verschillende onderdelen van het aanbod kunnen apart worden afgenomen of als 1 compleet aanbod waarbij de onderdelen op elkaar aansluiten. De modules zijn:

Module 1: Reflectie huidige inzet leermiddelen

Module 2: Ontwikkelen leermiddelenbeleidsplan

Module 3: Analyse kosten leermiddelenmix

Module 4: Workshops ontwikkelingen leermiddelenmarkt en/of Europese aanbesteding

    

Praktijkvoorbeelden: nut van een leermiddelenbeleidsplan

Marlon Lichtleitner, directeur:

'Het opstellen van het leermiddelen-beleidsplan is voor SOML een houvast voor de komende jaren, waarin we verwachten dat er op het gebied van leermiddelenontwikkeling veel gaat veranderen vanwege de digitalisering en de beweging in de markt. In de door VO-content begeleide sessies zijn we –met alle scholen afgevaardigd in ver- schillende rollen- aan de hand genomen van de bestaande situatie naar een gewenste situatie. 

Marlon Lichtleitner 

Directeur Bedrijfsvoering SOML

De gewenste situatie dient als als uitgangspunt voor onze visie op onderwijs. Mede dankzij de begeleiding is het leermiddelenbeleidsplan een herkenbaar kader voor iedereen in de organisatie. Het beleidsplan helpt ons in de keuzes die we maken bij het aangaan van een nieuwe Europese aanbesteding en leidt tot het formuleren van een visie op Blended Learning. Ik merk dat de begeleiding van VO-content heeft bijgedragen aan een open gesprek hierover en dat de adviseur leermiddelenbeleid met ons de lastige materie heeft getrechterd van veel naar relevante inzichten.'

   
Paul Schuitman, adviseur leermiddelenbeleid:

'Scholen geven aan behoefte te hebben aan eenduidige spelregels voor de keuze van leermiddelen. In de werkbijeenkomsten rond leermiddelenbeleid formuleren de deelnemers zelf die eenduidigheid. We zien vaak dat het daarbij al flinke winst is dat er concreet antwoord is op de vraag: “wat verstaan we onder leermiddelen?" Op dezelfde manier zorgen bruikbare inzichten in de kosten van leermiddelen vaak voor een extra eyeopener. Kern van leermiddelenbeleid is dat docenten en leidinggevenden werken vanuit heldere en concrete kaders en criteria aan de vraag: “hoe zetten we de juiste leermiddelen in bij het onderwijs voor ónze leerlingen tegen de beste kosten?”

    

Hans Rutgers, conrector:

'De afspraken zijn vooraf vastgelegd in een contract. Daarbij was de kwaliteit van advisering uitstekend. We hebben met elkaar constructief gewerkt aan een beleidsplan. Paul Schuitman heeft ons prima geholpen om het proces te bewaken. We hebben onze tijdsgrenzen weten te behouden en daarbij zijn alle doelen gerealiseerd.' 

leermiddelenbeleid

 Hans Rutgers, 

conrector Vavo Lyceum van Twente

Meer informatie of training aanvragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail dan Joost Dusseljee of bel 030 232 48 22

Direct een training aanvragen


VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen.

Stel een vraag Helpdesk