Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

VO-content: mede dankzij partners

VO-content kan niet bestaan zonder partners. Deze partners dragen bij aan gevarieerd en kwalitatief goed open en online leermateriaal voor het voortgezet onderwijs. Digitale leermiddelen die leren en onderwijzen op maat mogelijk maken en zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

De samenwerking met partners is belangrijk om de diensten en producten van VO-content te helpen ontwikkelen en continu te verbeteren. De partners leveren content, brengen nieuwe inzichten, innovatieve ideeën of zorgen voor financiële middelen. Alles met het doel om samen tot betere educatieve leermiddelen te komen en een verbeterslag in het voortgezet onderwijs te kunnen maken.

Ook partner worden? Lees meer over mogelijke samenwerking

Strategisch partner

StudioVO is gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitaal leermateriaal. Behalve voor Stercollecties is StudioVO ook verantwoordelijk voor de extra programma's exclusief voor deelnemers. Lees meer over StudioVO

Contentpartners

Stichting de Wageningse Methode ontwikkelt en onderhoudt de Stercollecties wiskunde voor havo en vwo. De methode daagt leerlingen uit tot actief leren. Lees meer over de Wageningse Methode

Dienstenpartners

VO-content werkt samen met verschillende digitale leerplatforms om de integratie van Stercollecties mogelijk te maken. Dit maakt het mogelijk om leerlingen te volgen bij het werken met Stercollecties en het leermateriaal op maat aan te passen in de eigen leeromgeving. Lees verder over de samenwerking met verschillende digitale leerplatforms en bekijk voorbeelden waarin de Stercollecties zijn geïntegreerd in digitale leerplatforms.

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland heeft als missie digitalisering binnen het VO te versnellen door alle VO-scholen in Nederland maximale ICT-ondersteuning te bieden. 
Lees meer over Stichting ION

 

Kennispartners

Kennisnet is dé publieke ICT-partner voor het onderwijs die, met expertise, voorzieningen en innovatie, het po, vo en mbo in positie brengt om maximale kracht uit ICT te halen. 
Lees meer over Kennisnet

 

In het project Leerling2020 van Schoolinfo zijn ruim de helft van de Leerlab-scholen deelnemer van VO-content. In het Leerlab 'verbinding curriculum, content en platform' gebruiken docenten de Stercollecties voor een eigen curriculum. 13 coaches van VO-content begeleiden de Leerlab-scholen. Lees meer over Schoolinfo 

 

SLO is het nationale expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO en VO-content werken samen aan het thema gepersonaliseerd leren. Lees meer over SLO

 

VO-content is een organisatie van en voor leden van de VO-raad. De VO-raad en
VO-content 
werken samen om elkaars doelstellingen te versterken. Bij themas zoals, leermiddelenbeleid, digitale leermiddelen en gepersonaliseerd leren. Lees meer over de VO-raad

 

Kennisnet is verantwoordelijk voor het technisch platform Wikiwijs, dat het bewaren, doorzoeken, arrangeren en ontsluiten van de open leermaterialen van VO-content mogelijk maakt. 

Stel een vraag Helpdesk