Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Ook partner worden?

Uitgangspunten voor samenwerking

De (potentiële) partners scharen zich achter de uitgangspunten van VO-content:

  • een initiatief vanuit het scholenveld zelf om te komen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs door onder meer ICT in te zetten
  • een onafhankelijke organisatie van en voor scholen
  • geen winstoogmerk
  • ontwikkelen van leermateriaal dat methode- en platformonafhankelijk is

Samenwerking mag geen afbreuk doen aan de onafhankelijke positie van VO-content en is niet gericht op commercieel gewin, maar stimuleert:

  • talentontwikkeling bij jongeren en leren en onderwijzen op maat.
  • het gebruik van open digitale leermiddelen en ondersteuning bij het werken met deze middelen.
  • het in beweging zetten van de sector en een voorbeeldfunctie vervullen voor scholen.

Neem contact op

Geïnteresseerd om de onderwijssector te ondersteunen in de ontwikkeling naar leren en onderwijzen op maat door een samenwerking met VO-content aan te gaan? Neem contact op met Ron Zuijlen, directeur.  

VO-content heeft als stichting de ANBI-status. Dat betekent dat bij het beschikbaar stellen van fondsen belastingvoordelen gelden.

Stel een vraag Helpdesk