Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Schoolontwikkeling en ICT

Onderwijs en ICT. Voor veel scholen blijft die combinatie lastig. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je je onderwijsvisie en de bijbehorende ambities vertaalt naar de juiste inzet van ICT-middelen? En wat is er voor nodig om dat te bereiken? Gewoon aan de slag en maar zien wat het wordt? Of werk je liever met een gedegen plan van aanpak, zodat je uiteindelijk op basis van een weloverwogen keuze ICT gebruikt om onderwijsdoelen te realiseren. Kies je voor het laatste, dan kun je terecht bij VO-content voor het ontwikkeltraject ‘Schoolontwikkeling en inzet van ICT’.

 

Wat haal je eruit?

Na het doorlopen van het ontwikkeltraject heb je een gericht plan van aanpak voor jouw school. Daarnaast doe je de nodige kennis en vaardigheden op om weloverwogen keuzes te maken rond de inzet van ICT. Tijdens het traject ‘Schoolontwikkeling en inzet van ICT’ leer je hoe je met je school voortgang boekt met de inzet van ICT in het onderwijs. Met de ‘Vier in balans monitor’ bepaal je waar je staat als school en dit vertaal je in een concreet plan. Om dit te realiseren, is er aandacht voor de elementen van integrale schoolontwikkeling, inzet van ICT (inhoudelijke kant) en het realiseren van die ontwikkeling in de eigen school (procesmatige kant). Daarbij komen de volgende thema’s aan bod:

  • Visie, ambitie en stip op de horizon; wat wil je bereiken met onderwijsontwikkeling en ICT?
  • Wat is je startpunt? Zelfanalyse aan de hand van de aspecten van de ‘4 in balans-monitor’.
  • Wat is de context in de school (cultuur/structuur/strategisch HRM/ digitale systemen elo’s).
  • Welke ontwikkelstrategie past op jouw situatie en toekomstwensen?
  • Uit welke elementen bouw je je ontwikkelplan op?
  • Wat betekent dat voor je leiderschap? Hoe geef je richting en leg je verbinding?
  • Hoe borg je eigenaarschap en duurzame ontwikkeling?

 

Voor wie is het?

Het ontwikkeltraject is bedoeld voor scholen die hun inzet van ICT in het onderwijs willen versnellen en op zoek zijn naar een meer integrale aanpak met aandacht voor beleidsvorming, planning en implementatie.

 

Aanpak

Je kunt kiezen om het ontwikkeltraject op maat te organiseren op je eigen school of deel te nemen aan de training in Utrecht op vaste data en een vast tijdstip.

Ontwikkeltraject op maat: Heb je interesse om het ontwikkeltraject te organiseren op jouw school? Dan komt de adviseur voor Schoolontwikkeling en ICT een intake afnemen. Samen bepaal je waar je school staat, wat er nodig is en het ontwikkeltraject wordt op maat gemaakt voor jouw school. Uitgangspunt: minimaal twee collega’s zijn samen met de adviseur Schoolontwikkeling en ICT drie dagen aan de slag. Maar wil je meer collega’s laten deelnemen of meer dagdelen inplannen? Het is allemaal mogelijk. Mail Joost Dusseljee of bel naar 030-232 48 22 voor meer informatie of om een intake in te plannen.

Training Schoolontwikkeling en ICT in Utrecht/Hilversum: je neemt deel aan de training die op een vast datum en tijdstip in Utrecht wordt gehouden. De training bestaat uit 3 dagen. Er zijn ook collega’s van andere scholen aanwezig. Er is ruimte in het programma voor kennisuitwisseling en kennisdeling. Tussen de trainingsdagen werk je op school verder aan het plan. Denk aan het verzamelen van informatie en bevragen van collega’s die niet aanwezig zijn bij de training. De kosten voor deelname aan de training bedragen 3000,- (voor 2 personen) voor deelnemende scholen en 3500,- voor (2 personen) niet-deelnemende scholen.

Meer weten?

VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen voor het ondersteuningstraject.

Meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding op maat? Neem dan contact op met Janneke van Doren via telefoonnummer 030-232 48 22 of jannekevandoren@vo-content.nl

 

Stel een vraag Helpdesk