Plan van borging

De ambitie en passie om te veranderen is op veel scholen aanwezig. Bijvoorbeeld als het gaat om gepersonaliseerd leren of het inrichten van een ICT-rijke omgeving. Toch worden veranderingen niet altijd zo snel gerealiseerd als voorgenomen. VO-content maakt samen met de school een realistisch, concreet en meetbaar plan op maat om te zorgen dat de veranderingen beklijven.

Hoe zorg je dat iedereen in de school dezelfde (innovatie)doelen nastreeft? Hoe zorg je dat ingevoerde veranderingen blijvend zijn en iedereen hierin meegaat? Met medewerkers die gemotiveerd en enthousiast zijn en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken voor de nieuwe manier van werken? Een belangrijke stap voor succesvolle veranderingen is om grote thema’s concreet te maken in beleidsvoornemens.

Ervaren begeleiders

De ervaren begeleiders uit de VO-content pool kunnen de school ondersteunen in elke gewenste rol. Van procesbegeleider tot projectleider of zelfs projectmanagement. De vragen en de schoolsituatie staan centraal. Samen ontwerpen we een plan en werken we verder aan de realisatie daarvan.

Kenmerken van onze werkwijze

  • Realistisch en haalbaar
  • Concreet en meetbaar
  • Lichte vorm van werken bij een juiste werktemperatuur
  • Bijdragen van alle betrokkenen naar vermogen
  • Afspraak is afspraak

Meer informatie?

VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen voor het ondersteuningstraject.

Meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding op maat?

Neem dan contact op met Janneke van Doren


T 030 232 48 22

 

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk