Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Onderwijsontwikkeling

Of een ontwikkeldoel bereikt wordt, is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop het implementatieproces wordt ingericht en verloopt. VO-content biedt scholen (maatwerk)ondersteuning om ontwikkeldoelen te realiseren. Uitgangspunt daarbij is een integrale aanpak.

Belangrijke componenten in het implementatieproces zijn:

 • het juist inrichten van de organisatie
 • vormgeven van het veranderproces

Samen met de school ontwerpen we een plan (beleidsvoorbereiding). Daarnaast werken we samen om de onderwijskundige veranderingen te implementeren.

Integrale aanpak

 • In het hele proces staat een integrale aanpak centraal:
 • Wat willen we bereiken? (visie/doelen)
 • Wat hebben we daarbij nodig? (middelen)
 • Wat moeten we daarvoor kunnen? (competenties)
 • Welke andere voorwaarden zijn er? (financiën/infrastructuur)
 • En: hoe geven we leiding? (management)

Kenmerken van onze werkwijze

Wij zijn ons ervan bewust dat het realiseren van ontwikkeldoelen een forse inspanning vergt van een schoolorganisatie. Vooral ook omdat het concretiseren van doelen moet gebeuren terwijl de werkzaamheden van alledag doorgaan. Onze werkwijze kenmerkt zich daarom als volgt:

 • samen concrete en realistische doelen formuleren en realiseren
 • heldere en haalbare werkwijze inzetten
 • bijdragen van alle betrokkenen naar vermogen
 • afspraak is afspraak

Ervaren begeleiders

De ervaren begeleiders uit de VO-content pool kunnen de school ondersteunen in elke gewenste rol. Van procesbegeleider tot projectleider. De vragen en de schoolsituatie staan centraal. Samen ontwerpen we een plan en werken we verder aan de realisatie daarvan.

Meer weten?

VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen voor het ondersteuningstraject.

Meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding op maat?

Neem dan contact op met Janneke van Doren


T 030 232 48 22

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk