Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Onderwijsontwikkeling

Onderwijs en ICT. Voor veel scholen blijft die combinatie lastig. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je je onderwijsvisie en de bijbehorende ambities vertaalt naar de juiste inzet van ICT-middelen? En wat is er voor nodig om dat te bereiken? Gewoon aan de slag en maar zien wat het wordt? Of werk je liever met een gedegen plan van aanpak, zodat je uiteindelijk op basis van een weloverwogen keuze digitale leermiddelen en ict-oplossingen gebruikt om onderwijsdoelen te realiseren. Kies je voor het laatste, maar heb je behoefte om daarbij begeleid en ondersteund te worden, dan kun je daarvoor terecht bij VO-content.

Integrale aanpak

VO-content kan jou en je collega’s begeleiden bij het maken van een gericht plan van aanpak. Na afronding van het plan hebben jullie de nodige kennis en vaardigheden om weloverwogen keuzes te maken rond de inzet van digitale leermiddelen en ICT. De begeleiding richt zich op de elementen van integrale schoolontwikkeling, inzet van ICT (inhoudelijke kant) en op het realiseren van die ontwikkeling in de eigen school (procesmatige kant). Daarbij komen de volgende thema’s aan bod:

 • Visie, ambitie en stip op de horizon; wat wil je bereiken met onderwijsontwikkeling en ICT?
 • Wat is je startpunt? Analyse van je schoolprofiel uit de ‘4 in balans-monitor’.
 • Wat is de context in de school (cultuur/structuur/strategisch HRM/ digitale systemen elo’s).
 • Welke ontwikkelstrategie past op jouw situatie en toekomstwensen?
 • Uit welke elementen bouw je je ontwikkelplan op?
 • Wat betekent dat voor je leiderschap? Hoe geef je richting en leg je verbinding?
 • Hoe borg je eigenaarschap en duurzame ontwikkeling?


Kenmerken van onze werkwijze

Wij zijn ons ervan bewust dat schoolontwikkeling een forse inspanning vergt van een schoolorganisatie. Vooral ook omdat het concretiseren van doelen moet gebeuren terwijl de werkzaamheden van alledag doorgaan. Onze werkwijze kenmerkt zich daarom als volgt:

 • samen concrete en realistische doelen formuleren en realiseren
 • heldere en haalbare werkwijze inzetten
 • bijdragen van alle betrokkenen naar vermogen
 • afspraak is afspraak

Ervaren begeleiders

De ervaren begeleiders uit het team van VO-content adviseurs kunnen jouw school ondersteunen in elke gewenste rol. Van procesbegeleider tot projectleider. De vragen en de schoolsituatie staan centraal. Samen ontwerpen we een plan en werken we verder aan de realisatie daarvan.

Meer weten?

VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen voor het ondersteuningstraject.

Meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding op maat?

Neem dan contact op met Janneke van Doren via telefoonnummer 030-232 48 22 of jannekevandoren@vo-content.nl

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk