Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Leermiddelenbeleid: helder inzicht in keuzes en kosten

De inzet van leermiddelen moet natuurlijk bijdragen aan goed onderwijs én aansluiten op de onderwijsvisie van de school. Dat is niet altijd even makkelijk. Het aanbod van leermiddelen (digitaal en folio) is omvangrijk; de kosten lopen nogal uiteen én docenten hebben ook hun eigen voorkeuren voor een lesmethode en werkvormen. De specialisten van VO-content ondersteunen al jaren scholen bij het opzetten van een doordacht leermiddelenbeleid. Met als resultaat een robuust en toekomstbestendig beleid gebaseerd op de onderwijsvisie van de school.

Onze aanpak:

We bieden in totaal vier modules. Deze zijn los of als compleet pakket in te zetten. Meer over onze werkwijze, onze aanpak, hoe je ons inzet voor jóuw situatie en wat de investering je oplevert, staat in dit document.

De modules zijn:

Module 1: Reflectie huidige inzet leermiddelen

Met deze module krijg je een goed beeld van de huidige inzet van de leermiddelen op jouw school. Het resultaat is een beknopt document waarin je een reflectie krijgt op de huidige inzet van de leermiddelen met als uitgangspunt de visie op onderwijs en de onderwijskundige thema’s die spelen in je school. 

Module 2: Ontwikkelen leermiddelenbeleidsplan

In deze module ontwikkelen we heldere ambities en een duidelijk kader voor de toekomstige leermiddelenmix. Het resultaat is een beknopt leermiddelenbeleidsplan. Dit is een afgeleid plan van het schoolplan waarin de onderwijskundige visie en doelen zijn vertaald in een helder kader voor de keuze, aanschaf en inzet van leermiddelen. 

Module 3: Analyse kosten leermiddelenmix

Met deze module krijg je inzicht in de kosten voor de aanschaf van leermiddelen en handvatten voor sturing op het beschikbare budget. Het resultaat is een helder kostenoverzicht per vaksectie; een overzicht van het huidige en daadwerkelijke gebruik van folio en digitale leermiddelen en een benchmark met andere scholen. 

Module 4: Workshops ontwikkelingen leermiddelenmarkt en/of Europese aanbesteding

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het terrein van de leermiddelen en Europese aanbestedingen van leermiddelen. In de voorbereiding van een aanbesteding is up-to-date kennis over deze zaken onmisbaar. Tijdens een of meerdere workshops komen alle actuele ontwikkelingen langs. Verschillende sprekers die expert zijn op het gebied van de leermiddelenmarkt en aanbestedingen zullen hun kennis delen en in gesprek gaan met de aanwezigen. 

Meer informatie?

VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen voor het ondersteuningstraject.

Meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding op maat? Neem dan contact op met Janneke van Doren via telefoonnummer 030-232 48 22 of jannekevandoren@vo-content.nl

 

Stel een vraag Helpdesk