Stercollectie Academie

Een jaar lang begeleiding op maat

Een schooljaar lang begeleiding bij het ontwikkelen van je eigen onderwijs met Stercollecties en andere digitale toepassingen? Op de Stercollectie Academie gaan docenten samen met collega-docenten aan de slag om open digitale leermiddelen in te zetten voor hun eigen onderwijsdoelen.

In drie bijeenkomsten met collega’s en experts op de eigen school duiken docenten dieper in de mogelijkheden van Stercollecties en andere digitale toepassingen. Ze ontdekken nieuwe manieren om lessen gevarieerder en boeiender te maken. Maar bijvoorbeeld ook hoe zij maatwerk kunnen bieden aan individuele leerlingen.

Expertworkshops

Naast de bijeenkomsten op de eigen school organiseert VO-content op verzoek van de docenten expertworkshops. Mogelijke thema’s zijn het gebruik van Stercollecties in de praktijk, arrangeren, curriculumontwerp of differentiëren. Ook het ontwerpen van een eigen Stercollectie-leerlijn en het maken van toetsitems bij een Stercollectie kunnen aan de orde komen.  

Werkwijze

Tijdens de eerste bijeenkomst bepaal je samen met de begeleider de concrete doelen voor het jaar, de planning van de bijeenkomsten en de inhoud. In de vervolgbijeenkomsten worden resultaten, vragen en knelpunten besproken. Tussen de workshops door proberen de deelnemers hun voorbereide les uit in de praktijk en koppelen dat terug aan de groep.

Ster@dviseurs

De begeleiders van de Stercollectie Academie zijn ervaren Ster@dviseurs. Ze helpen ook op afstand om doelen te behalen. Bij de begeleider kunnen docenten tussentijds terecht als ze ergens tegenaan lopen en voor tips en achtergrondinformatie.

Tijdsinvestering

Duur: 3 x 3,5 uur. Per workshop 1 uur voorbereiding en 1 lesuur uitproberen

Benodigdheden: laptop (een tablet is minder geschikt voor het maken van opdrachten in de workshop)

Maximaal aantal deelnemers: 15

Aanmelden

VO-content werkt zonder winstoogmerk. Voor deelnemende scholen betekent dit dat zij nooit meer dan de kostprijs betalen. Interesse in de Stercollectie Academie?

Neem dan contact op met Joost Dusseljee


T 030 232 48 22

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk