Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Waarom een ‘leermiddelenbeleidsplan’?

15 november 2021

Veel scholen vragen zich af welke mix aan leermiddelen (digitaal en folio) ze de komende jaren moeten inzetten op school. Het aanbod aan leermiddelen is groot, sterk in ontwikkeling en divers. Daarbij speelt ook steeds vaker de vraag hoe de mix aan leermiddelen betaalbaar gehouden kan worden. En bij veel schoolbesturen staat ook nog een nieuwe Europese Aanbesteding voor leermiddelen op de planning. Allemaal redenen om nu een leermiddelenbeleidsplan op te stellen!
   

Wat is een leermiddelenbeleidsplan?

Een leermiddelenbeleidsplan biedt heldere kaders en spelregels waarmee een schoolteam een doordachte keuze maakt voor de (toekomstige) leermiddelenmix.

Kortom: er zijn genoeg onderwijskundige, inhoudelijke en financiële redenen om goed na te denken over de toekomstige leermiddelenmix (folio en digitaal) voor jouw school. Een leermiddelenbeleidsplan helpt hierbij. Het leermiddelenbeleidsplan biedt tevens de input voor de uitvraag voor de aanbesteding van leermiddelen.


Wat levert het op?

  • Bewustere keuze voor leermiddelen die passen bij de onderwijsvisie van school.
  • Heldere en eenduidige kaders en criteria om die juiste leermiddelen te kiezen.
  • Inzicht, overzicht en spelregels ten aanzien van de kosten van de leermiddelenmix.
  • Goede input in een helder document voor de aanbesteding  van leermiddelen.

Hoe kan VO-content hierbij helpen?

Stichting VO-content heeft in de afgelopen 10 jaar veel scholen geholpen bij het maken van een leermiddelenbeleidsplan.  In vier bijeenkomsten formuleert een werkgroep uit vertegenwoordigers van de school (5 tot 7 personen) een concept beleidsplan. Daarin is een helder antwoord geformuleerd op vragen als:

  • Wat willen we bereiken (visie, missie, doelen) met ons onderwijs?
  • Wat hebben we daarvoor nodig (o.a. leermiddelen)?
  • Wat moeten we daarvoor kunnen (professionalisering)?
  • Welke andere voorwaarden zijn er (€, ICT voorzieningen)
  • Hoe gaan we het beleid met elkaar concreet realiseren.

Wil je meer weten over hoe wij je hierbij kunnen helpen?

Meer informatie over hoe VO-content jou kan begeleiden


Of neem contact op met Joost Dusseljee of bel 030 232 48 22 voor meer informatie.

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Stel een vraag Helpdesk