Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Hoe zet je KIC in voor het Nationaal Programma Onderwijs?

27 mei 2021

Kracht in Controle (KIC) is een lesprogramma dat de sociale zekerheid binnen een school vergroot. Met KIC kun je op klassikaal niveau werken aan positieve groepsvorming en op leerling niveau aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Iets waar iedere school aandacht aan zou willen besteden, toch? Door corona en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er nog meer interesse ontstaan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. In dit artikel leggen we je kort uit hoe je KIC kunt inzetten voor het maken van de schoolscan én kunt inzetten als interventie voor het NPO.

Steeds meer scholen hebben specifieke vragen over hoe KIC ingezet kan worden voor de eisen vanuit het NPO. Het Kracht in Controle lesprogramma bestaat uit de KIC-webapplicatie en de KIC-methode. Beide onderdelen kunnen ingezet worden voor het Nationaal Programma Onderwijs bij het maken van de schoolscan en het inzetten als interventie.

KIC-webapplicatie voor het maken van de schoolscan

De KIC-webapp biedt docenten een overzicht van de groepsdynamiek in een klas en geeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om digitale vragenlijsten uit te zetten. De uitkomsten kunnen overzichtelijk gedownload worden zodat per leerling, klas en school inzichtelijk wordt waar extra aandacht nodig is. Precies wat er ook aan bod moet komen in de schoolscan. Maar met de informatie uit de KIC-webapp, zoals bijvoorbeeld met de mentorlessen, is het ook mogelijk om de sociale veiligheid in de klas en op school te versterken en mogelijke problemen in een vroeg stadium te signaleren en op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan pesten, sociale uitsluiting van leerlingen en welbevinden op school en thuis. De KIC-webapp werkt dus ook preventief en biedt docenten handvatten om direct actie te ondernemen. De KIC-webapp bestaat uit:

  • een sociogram
  • een psychosociale vragenlijst
  • vragenlijst welbevinden en veiligheid
  • competentiemeter
  • mentorlessen (o.a. over pesten, veilig online, samenwerken, corona en meer)


KIC-lesmethode als interventie inzetten

Wanneer een school besluit om structureel en schoolbreed aandacht te geven aan het verbeteren van de sociale veiligheid op school en dus behoefte heeft aan meer verdieping, is er de mogelijkheid om te werken met de KIC-lesmethode. Dit betekent dat KIC-lessen wekelijks op het lesrooster staan. Leerlingen krijgen KIC iedere week als vak aangeboden met bijbehorend lesmateriaal. Het lesprogramma heeft als doel om de sociale veiligheid op school te verbeteren waarbij onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamica en pesten voorbeelden zijn. Er wordt gewerkt met fysieke opdrachten op school maar ook vanuit  het idee dat de ouders samen met de leerlingen en docenten allemaal bijdragen aan een positief leerklimaat. De KIC-lesmethode is beschikbaar voor leerjaar 1, 2 en 3.

De KIC-lesmethode is NJI gecertificeerd. Vanwege de certificering moeten docenten wel opgeleid zijn voordat ze de KIC lessen uit de methode mogen geven. Nadat docenten de training hebben gevolgd en hun certificering hebben behaald wordt in de KIC-webapp het leermateriaal dat hoort bij de KIC-methode geactiveerd.

Kosten gebruik KIC lesprogramma

Scholen die deelnemen aan Stichting VO-content kunnen nu al direct aan de slag met de KIC-webapp. KIC is namelijk één van de extra programma’s die exclusief beschikbaar zijn voor deelnemers aan VO-content. Deelname aan VO-content kost 9 euro per leerling per leerjaar. Mocht jouw school nu besluiten om te gaan deelnemen in schooljaar 2021-2022, dan krijgen jullie de laatste maanden van dit schooljaar toegang zonder verdere kosten.

Het lesmateriaal dat hoort bij de KIC-lesmethode, wordt beschikbaar gesteld in de webapp zodra de training gevolgd is en de docenten de KIC certificering in handen hebben. Het leermateriaal krijgt je school als je deelnemer bent aan VO-content maar de KIC trainingen niet. De training die hoort bij de lesmethode bestaat uit een tweedaagse training voordat je kunt starten met de lesmethode en één keer in de twee jaar een bijscholing van een dagdeel. Wil je meer weten over de trainingen, de kosten, of heb je andere vragen? 

Neem dan contact met ons op!

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Stel een vraag Helpdesk