Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Stercollecties voldoen aan nieuwe Eisen Leermiddelenketen

14 december 2017

De Stercollecties voldoen aan het vernieuwde ‘Programma van Eisen voor de Leermiddelenketen’ (PvE 2.0) van de PO-Raad en de VO-raad. Het gaat om de eisen voor flexibel werken met leermateriaal, zicht op inhoud van de leerstof, leermanagement en de technische eisen. Met het PvE 2.0 bundelen de sectorraden de vraag in de markt.

Het PvE 2.0 is gebaseerd op de toenemende behoefte aan flexibiliteit. Scholen willen in toenemende mate kunnen combineren tussen papieren en digitaal materiaal. Ook hebben scholen de wens om materiaal van uitgevers te combineren met open leermateriaal.

Het programma (PvE) stimuleert meer maatwerk, betere marktwerking en transparantie over juridische en technische eisen. VO-content onderschrijft het doel van het programma, zodat scholen gefundeerde en betere keuzes voor leermiddelen kunnen maken in hun leermiddelenbeleid. Het programma bevat een checklist waarmee een school haar leveranciers kan aanspreken. 


Voorwaarden en eisen

De Stercollecties maken het gewenste maatwerk mogelijk en voldoen aan de volgende voorwaarden en eisen uit het PvE:


Flexibel werken met leermateriaal

 • gebruiker heeft vanuit één omgeving toegang tot al zijn digitale materiaal
 • onderwijsleeromgeving ondersteunt persoonlijke leerlijn of arrangement
 • onderdelen in digitaal leermateriaal zijn direct bereikbaar
 • leermaterialen zijn te zoeken vanuit leerdoelen & toepassingsdomeinen (volop in ontwikkeling)
 • gesloten leermateriaal is te combineren met open en eigen leermaterialen
 • leermateriaal bevat concrete suggesties voor aanvullende materialen
 • ondersteuning gebruiker bij variëren op een leerlijn

Zicht op de inhoud van de leerstof

 • leerstofinhoud van het leermateriaal is objectief gespecificeerd
 • specificatie van het toepassingsdomein beschikbaar
 • specificatie leerstofinhoud & toepassingsdomein in metadata leermateriaal
 • leermateriaal fijnmazig gespecificeerd voor herkennen en variëren leerlijn

Leermanagement: plannen en voortgang

 • gegevens over voortgang en prestaties van leerlingen beschikbaar
 • gegevens over voortgang en prestaties zijn actueel, passend bij doel
 • voortgang en prestaties van leerling in termen van objectieve leerdoelen

Technische eisen

 • digitaal leermateriaal snel beschikbaar in de onderwijsleeromgeving
 • plaats- en tijdonafhankelijk te gebruiken
 • bruikbaar met gangbare browsers en (mobiele) besturingssystemen
 • leermateriaal single sign-on te benaderen
 • gegevensuitwisseling volgens afgesproken standaarden
 • voldoen aan eisen digitale toegankelijkheid
Terug naar nieuwsoverzicht
Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk