Expertfeedback zet aan tot doorontwikkeling

14 december 2016

De kwaliteit van toetsen en eindopdrachten in de Stercollecties zijn gescreend door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum. De ontwikkelaars van de Stercollecties hebben een workshop van het  CLU gevolgd over de kwaliteitscriteria en de verbeterpunten. Hiervan wordt ook een schrijfwijzer gemaakt.

VO-content wilde met de screening meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de opdrachten en de toetsen in de Stercollecties voor 10 verschillende vakken: aardrijkskunde, Duits, Engels, Nederlands, wiskunde, scheikunde, mens en maatschappij (M&M), geschiedenis, economie en biologie. Naast de opdrachten heeft het CLU ook toetsen van deze vakken op kwaliteit beoordeeld. De screening is uitgevoerd met het MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK) van het CLU.

De screening hoort bij het kwaliteitszorgsysteem van de Stercollecties in de fase doorontwikkeling: de beoordeling van experts.

 

Aanpak adviezen

De screening van CLU heeft geresulteerd in een overzicht van positieve punten en in een set van adviezen die te gebruiken zijn ter verbetering van de Stercollecties. Positieve punten zijn bijvoorbeeld de goede instructies bij Engels en Duits, waardoor de leerlingen direct aangezet worden tot het gebruik van de juiste strategieën. De eindopdrachten en de tussenopdrachten komen tegemoet aan verschillende interesses, bij de meeste vakken wordt bij de eindopdrachten een beroep gedaan op de hogere cognitieve denkvaardigheden analyseren, evalueren en creëren.

Verbeterpunten zijn onder andere:

 • het scherper formuleren van de criteria bij eindopdrachten
 • het verbeteren van de instructie bij een filmpje
 • het aanbrengen van meer samenhang tussen de toetsvragen en de eindopdracht
 • meer feedback geven aan leerlingen, waardoor ze zich de leerstof beter eigen maken.

Een aantal van de door CLU genoemde adviezen zijn al opgepakt door VO-content. Zo wordt er dit schooljaar aandacht besteed aan:

 • duidelijke korte instructie voorafgaand aan een filmpje
 • een aantal eindopdrachten worden uitgebreid voor differentiatie
 • daarbij wordt uitgegaan van verschillende leervoorkeuren


Praktijkonderzoek

Voor een aantal Stercollecties worden verbeterpunten concreet geïmplementeerd. Vervolgens wordt een praktijkonderzoek uitgevoerd, waarin wordt getoetst of docenten en leerlingen de doorgevoerde wijzigingen daadwerkelijk  als verbetering ervaren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten welke adviezen structureel worden doorgevoerd in schooljaar 2016-2017. Het gaat om:

Formuleer duidelijke beoordelingscriteria bij de opdrachten die passen bij het niveau waarop het leerdoel en de opdrachten zijn geformuleerd, waardoor leerlingen de opdracht ook werkelijk op een hoog niveau zullen maken.

 1. Laat leerlingen bij opdrachten op het niveau van evalueren hun keuzes goed onderbouwen.
 2. Laat, vooral bij de talen, gebruik maken van de goede voorbeelden die er zijn (Duits) in het geven van instructie en toe te passen strategieën.
 3. Geef, zeker bij leerlingen voor het vmbo, expliciet voorbeelden. Laat leerlingen voor havo en vwo vaker zelf voorbeelden geven. Vooral als het gaat om abstracte onderwerpen is dit belangrijk. Het kan ook in de vorm van pop ups waarbij het duidelijk is of er een voorbeeld gegeven of gevraagd wordt.
 4. De feedback zal verbeteren als er meer hints gegeven worden waarmee leerlingen dichter bij het goede antwoord komen. Laat ook zien waarom een antwoord goed of fout is (elaborated feedback). Daarnaast kunnen leerlingen geholpen worden door reflectieopdrachten waarmee ze na moeten denken over wat ze fout gedaan hebben en dus nog te leren/herhalen hebben.
 5. Laat toetsen en eindopdrachten beter op elkaar aansluiten.
 6. Formuleer toetsvragen die een beroep doen op hogere cognitieve denkvaardigheden en breng meer afwisseling aan in kennisvragen, begripsvragen, toepassingsvragen en denkvragen.

Voor meer informatie over deze screening neem contact op met Marjolein Janssen

Terug naar nieuwsoverzicht
Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk