Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Leerdoelen en kerndoelendekking Stercollecties Duits

De Stercollectie Duits wordt ontwikkeld op basis van de kerndoelen basisvorming en de door SLO ontwikkelde Inhoud-Leerdoelspecificaties voor het vak Duits. Bij de concretisering van de kerndoelen wordt melding gemaakt van het Europees Referentie Kader (ERK). Voor een nadere toelichting op het ERK zie http://www.erk.nl/docent. In de docentenhandleiding staat per thema van de Stercollectie een gedetailleerde beschrijving. De docentenhandleiding is exclusief beschikbaar voor docenten van deelnemende scholen en staat bij het docentenmateriaal.

Kerndoelen Stercollectie Duits

In alle thema's van de Stercollecties Duits komen onderstaande kerndoelen aan bod.

11 De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Duits door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten.

12 De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

13 De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Duitstalige teksten.

14 De leerling leert in Duitstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.

15 De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven

16 De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te vragen.

17 De leerling leert informeel contact in het Duits te onderhouden via e-mail, brief en chatten.

18 De leerling leert welke rol het Duits speelt in verschillende soorten internationale contacten.

Stel een vraag Helpdesk