Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Kwaliteitscriteria

Gebaseerd op het MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK) van het CLU:

Leerstof

 1. De Stercollectie sluit aan bij alle recente kerndoelen (onderbouw) en eindtermen (bovenbouw).
 2. De Stercollectie dekt alle bijhorende leerdoelen van het SLO (indien aanwezig).
 3. De Stercollectie is curriculumdekkend.
 4. De leerstof sluit aan bij recente vakinhoudelijke inzichten.
 5. De leerstof sluit aan bij de doelgroep (en niveau).
 6. De leerstof heeft een zichtbare ordeningsstructuur.
 7. De leerstof wordt met behulp van functionele modaliteiten (teksten, plaatjes, audiofragmenten, filmpjes) aangeboden.

Didactische benadering

 1. De Stercollectie is specifiek ontworpen voor het niveau van de beoogde doelgroep.
 2. De Stercollectie ondersteunt het leerproces van leerlingen met de benodigde theoretische instructie.
 3. De Stercollectie ondersteunt het leerproces van leerlingen met verschillende didactische strategieën.
 4. De Stercollectie biedt voldoende kwalitatief oefen- en verwerkingsmateriaal aan.
 5. De Stercollectie bevat werkvormen om het leerproces van de leerling te sturen.

Design en presentatie

 1. De Stercollectie is vormgegeven en ontwikkeld binnen WikiWijsMaken.
 2. De Stercollectie bevat begrijpelijke teksten.
 3. De Stercollectie bevat functionele beelden.
 4. De Stercollectie bevat een herkenbare lay-out die de aandacht van de leerling effectief stuurt.

 Bruikbaarheid, vindbaarheid en (re)arrangeerbaarheid

 1. De Stercollectie is arrangeerbaar binnen Wikiwijs.
 2. Er wordt gebruik gemaakt van een fijnmazige en eenduidige metadatering.
 3. De Stercollectie is open beschikbaar onder CC-BY-SA.

 Hulpmiddelen

 1. Bij elke Stercollectie is een docentenhandleiding beschikbaar.
 2. De eindtoetsen zijn taalkundig en toetskundig van hoge kwaliteit.
Stel een vraag Helpdesk