Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Kerndoelen en eindtermen in Stercollecties

Aansluiting bij landelijke en wettelijke kaders

Wat er op verschillende niveaus geleerd moet worden voor een vak of leergebied, ligt vast in landelijke en wettelijke kaders. De Stercollecties van VO-content sluiten bij deze kaders aan. Zo dekt het digitale leermateriaal de kerndoelen voor de onderbouw en de eindtermen voor de bovenbouw. De Stercollecties bieden daarbij ruimte om het onderwijs zelf vorm te geven.

Uitgangspunten onderbouw en bovenbouw

Basis voor de onderbouw vormen de kerndoelen basisvorming en de door de SLO ontwikkelde Inhoud-Leerdoelspecificaties. De Stercollecties voor de bovenbouw voldoen aan de eindtermen en hebben een directe koppeling met het Eindexamenprogramma.

Andere kaders

Rekensite.nl voldoet aan de wettelijk voorgeschreven referentiekaders voor rekenen. En de Stercollecties Duits en Engels zijn op basis van het Europese Referentie Kader (ERK) voor moderne vreemde talen ontwikkeld. 

Beschreven in docentenhandleiding

Speciaal voor deelnemende scholen heeft VO-content een docentenhandleiding opgesteld. Daarin staat per thema beschreven hoe de kerndoelen, eindtermen en referentiekaders worden gedekt. De handleiding is te vinden bij het docentenmateriaal

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk