Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Kwaliteitszorg en keurmerk

Elke Stercollectie is met zorg ontwikkeld. Het voldoet aan de kwaliteitscriteria volgens het MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK) van het CLU Leermiddelen adviescentrum. “Leermiddelen moeten er niet zozeer gelikt uitzien, ze moeten zo leerzaam mogelijk zijn. Dat wil zeggen dat leerlingen zo effectief mogelijk van het materiaal kunnen leren.” Daarom heeft CLU het meetinstrument leermiddelenkwaliteit (MILK) ontwikkeld. Dat is een lijst met gecategoriseerde kwaliteitscriteria, waaruit je kunt putten om leermateriaal te beoordelen. De Stercollecties die hieraan voldoen, herken je in Wikiwijs aan dit symbool. 

Kerndoelen en eindtermen in Stercollecties

Wat er op verschillende niveaus geleerd moet worden voor een vak of leergebied, ligt vast in landelijke en wettelijke kaders. De Stercollecties van VO-content sluiten bij deze kaders aan. Basis voor de onderbouw vormen de kerndoelen basisvorming en de door de SLO ontwikkelde Inhoud-Leerdoelspecificaties. De Stercollecties voor de bovenbouw voldoen aan de eindtermen en hebben een directe koppeling met het Eindexamenprogramma. 

Andere kaders

Rekensite.nl voldoet aan de wettelijk voorgeschreven referentiekaders voor rekenen. En de Stercollecties Duits en Engels zijn op basis van het Europese Referentie Kader (ERK) voor moderne vreemde talen ontwikkeld.  

Beschreven in docentenhandleiding

In de docentenhandleiding van het vak staat per thema beschreven hoe de kerndoelen, eindtermen en referentiekaders worden gedekt. De handleiding is te vinden bij het docentenmateriaal.  

Deskundig team

Het materiaal voor de Stercollecties wordt ontwikkeld door StudioVO en de Wageningse Methode. De medewerkers zorgen voor de redactie, vormgeving en het technisch beheer van de Stercollecties. Dat gebeurt samen met een team van deskundige docenten, verantwoordelijk voor de inhoud. Een docentenpanel test een nieuwe Stercollectie voordat die wordt gepubliceerd.  

Continu verbeterproces

Eenmaal beschikbaar, onderhoudt en actualiseert VO-content de Stercollecties stelselmatig. Elk jaar worden de collecties kritisch bekeken en verder verbeterd. Bijvoorbeeld door bepaalde thema’s of voorbeeldtoetsen toe te voegen. Of door de techniek achter de Stercollecties te verbeteren. Waar nodig vinden ook tussentijds aanpassingen plaats.

Basis voor verbeteringen vormen de vragen die docenten via de helpdesk stellen. Maar vooral ook de kritische blik en ervaringen van docenten én leerlingen die een Stercollectie in de praktijk gebruiken. VO-content verbetert de kwaliteit van haar leermiddelen daarnaast continu door feedback te vragen via gebruikersenquêtes, bijeenkomsten en/of leerlingenpanels. 

Stel een vraag Helpdesk