Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Monitor sociaal-emotionele ontwikkeling

KIC: Kracht in Controle

Inzicht in groepsdynamiek en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Leerlingen kunnen pas echt leren en zichzelf ontwikkelen in een veilige en geborgen omgeving. Helaas is dat niet altijd het geval op een school of in een klas. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld buitengesloten, worden gepest, of kampen met een onveilige thuissituatie.

De webapplicatie KIC van VO-content biedt docenten een overzicht van de groepsdynamiek in een klas en geeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen. Hierdoor is het mogelijk om de sociale veiligheid in de klas en op school te versterken en mogelijke problemen in een vroeg stadium te signaleren en op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan pesten, sociale uitsluiting van leerlingen en welbevinden op school en thuis. 

Bekijk het instructiefilmpje van KIC

KIC werkt preventief en biedt docenten handvatten om direct een interventie te plegen. Zo geeft de webapplicatie ook toegang tot mentorlessen. De KIC-webapp is opgenomen in de reeks Extra Programma’s van VO-content. Voor onze leden is deze webapplicatie dus kosteloos te gebruiken.

De KIC-app bestaat uit:

  • Sociogram van de klas. Zo kun je direct zien welke onderlinge relaties leerlingen in je klas hebben en bijvoorbeeld welke leerling wordt buitengesloten, welke leerling bovengemiddeld populair is en welke leerling een positieve leidersrol heeft binnen de groep. Op basis van het sociogram kun je werken aan de groepsdynamica in je klas.
  • Sociaal emotionele vragenlijst wordt ingevuld door de leerling. Geeft inzicht in het welbevinden van de leerling. Hier wordt onder andere gevraagd naar pesten, het contact met klasgenoten en docenten, het plezier op school in zijn algemeen en het welbevinden thuis. Daarnaast wordt de leerling bevraagd op de 5 pijlers van het sociaal emotioneel leren.
  • Corona-vragenlijst en Coronalessen: De lijst biedt docenten de mogelijkheid om leerlingen thuis te bevragen naar hun sociale welbevinden. Met de Coronalessen kun je op school volop aandacht schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen. Een belangrijk onderdeel in deze ingrijpende periode.
  • Competentiemeter per leerling op de competenties ‘Respect’, ‘Veiligheid’ en ‘Verantwoordelijkheid’. De vragenlijsten worden ingevuld door de leerlingen zelf, docenten en de ouders. De uitkomsten van de sociaal-emotionele vragenlijst vormen een objectieve basis om als docent het gesprek aan te gaan met de leerling én de ouders/verzorgers.
  • Mentorlessen voor diverse onderwerpen zoals sexting, (cyber-)pesten, positief denken, zelfbeeld, grenzen stellen, actief burgerschap, diefstal, alcohol in het verkeer enz. Deze lessen duren 20 minuten en kun je direct inzetten in de klas. Er zijn mentorlessen voor de eerste vier leerjaren.

Meer weten?

Vul het interesseformulier in. 

Stel een vraag Helpdesk