Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

"Ik wil zonder methode vakoverstijgend gaan werken"

Door Stercollectes te gebruiken in een zelf ontworpen leerlijn, wil Marco Schram zijn vak betekenisvoller maken voor zijn 3-vmbo klas. “Aardrijkskunde wordt zo een nuttig vak om te kiezen.” De Stercollecties maken het makkelijker om je lessen aan te passen aan de omstandigheden van de leerling en de school.

De docent op het Piter Jelles in Leeuwarden maakt in de onderbouw van het vmbo gebruik van de digitale methode van een uitgever, maar bij elk hoofdstuk gebruikt hij modules van de Stercollecties als praktische opdracht. In de vierde klas gebruikt hij de Stercollecties als examentraining en verdiepingsstof. Leerlingen die versneld examen doen of aardrijkskunde als extra vak kiezen, gebruiken ook het open leermateriaal van VO-content. De Stercollecties helpen Marco zo om maatwerk te bieden aan zijn leerlingen.

Vakoverstijgend

Volgend jaar wil Marco het gebruik van het open leermateriaal verder uitbreiden. “Dan beginnen we op school met gemengde mavo/havoklassen. De havoleerlingen werken dan meer zelfstandig met de VO-contentmodules.”

In de derde klas vmbo wil hij na de zomer zelfs regelmatig zonder methode gaan werken. “Ik richt mij dan meer op het nut van aardrijkskunde binnen de sectoren van het mbo. Dus bij zorg en welzijn behandel ik dan bijvoorbeeld cultuurverschillen, vergrijzing en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Bij handel en economie komen onder andere globalisering, verschillen tussen arm en rijk en verstedelijking aan bod. Bij techniek hebben we het dan weer over de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen. Bij elk thema maakt een leerling een presentatie en een werkstuk op basis van de principes van formatieve evaluatie. Ik wil hiervoor de modules van de Stercollecties als basis gebruiken en zelf meer eigen materiaal gaan ontwikkelen.”

“Aardrijkskunde wordt zo een nuttig vak om te kiezen, met actuele en relevante thema's waarbij je vakoverstijgend kunt werken en problemen leert oplossen door vanuit verschillende dimensies en op verschillende schaalniveaus te kijken naar de wereld om je heen. En waarbij je natuurlijk rekening leert houden met belangen van andere mensen.”

Peer review

Met de oude aanpak vanuit de papierenmethode kan je minder goed inspelen op wat leerlingen boeit, vindt Schram. “Aardrijkskunde is een vrij keuzevak en hoort bij geen enkel profiel op het vmbo. Dus het is heel belangrijk het vak zo aantrekkelijk mogelijk te maken.”

Dat de leerlingen de afwisseling tussen de Stercollecties en de methode prettig vinden, draagt daar ook aan bij. “De eindopdrachten zijn vaak uitdagend en goed om samen aan te werken. Helaas kunnen de leerlingen niet direct antwoorden invullen en laten nakijken. Het zou mooi zijn als ze in de toekomst een login hebben voor een omgeving waarin ze antwoorden kunnen indienen voor een (peer)review. Dus dat ze medeleerlingen en docent laten reageren op een concept en dat dan laten accorderen. Je biedt dan echt iets extra’s ten opzichte van de ELO-omgeving.”

Stel een vraag Helpdesk