Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

Jaarverslag 2022-2023

Net als in vorige boekjaren zal het Jaarverslag 2022-2023 worden vormgegeven in een infographic. Dit visuele jaarverslag zal beknopt zijn. Daarom is op deze webpagina meer informatie te vinden over de Raad van Toezicht en de financiële verantwoording.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie en staat het Bestuur met advies terzijde. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2022-2023:

  • Kees van Bergeijk, lid Raad van Toezicht namens de VO-raad en tevens voorzitter auditcommissie
  • Frits Hoekstra, lid Raad van Toezicht en tevens lid auditcommissie
  • Erik Möller, lid Raad van Toezicht en tevens voorzitter remuneratiecommissie
  • Bram van Welie, lid Raad van Toezicht
  • Isabelle van Woerkom, voorzitter Raad van Toezicht vanaf 1 juli 2022 en tevens lid remuneratiecommissie

De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht werden in 2022-2023 ondersteund door bestuurssecretaris Eliane van der Zalm.  

De Raad van Toezicht heeft vijf keer vergaderd met de bestuurder. Belangrijke thema's in het jaar 2022-2023 waren onder andere:

  1. De ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot het aanbod en de activiteiten van VO-content.  
  2. De meerjarenstrategie van de Stichting.
  3. De integratie van StudioVO/Scala Media.
  4. De financiële positie van VO-content. 
  5. De samenstelling & evaluatie van de Raad van Toezicht. 

 Het vastgestelde reglement van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Financiële verantwoording

Stichting VO-content is opgericht per 30 september 2011. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het schooljaar.

Onderstaand overzicht is afgeleid uit de staat van baten en lasten uit de jaarrekeningen over de boekjaren 2022/2023 en 2021/2022.

De jaarrekening 2022/2023 is op 7 december 2023 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening 2021/2022 is op 28 november 2022 door Glissenaar Accountants te Vleuten voorzien van een samenstellingsverklaring en door het bestuur vastgesteld. De jaarrekeningen liggen voor deelnemende scholen ter inzage op het kantoor van de Stichting.

Een jaarrekening bevat een balans, de staat van baten en lasten (inclusief begroting) evenals de grondslagen en een toelichting op de posten in de balans en staat van baten en lasten. Om inzicht te verkrijgen in het vermogen en de exploitatie van de Stichting in voornoemde perioden raden wij u aan om de jaarrekeningen in zijn geheel in te zien.

 

Stel een vraag Helpdesk