Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

VO-content aanwezig bij VO-congres

28 maart 2019|NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein|10.00 - 16.15

Ook dit jaar zijn we tijdens het VO-congres op 28 maart in Nieuwegein aanwezig met een stand (nr 32) en twee verschillende workshops. Het thema van het VO-congres is 'creatief met curriculum - Ontwikkeling van eigentijds onderwijs in de school. Momenteel wordt onder de noemer Curriculum.nu nagedacht over een nieuw curriculum. Wat betekent dit voor het onderwijs? En hoe kun je er mee aan de slag in jouw school? Deze vragen staan centraal op het VO-congres 2019.

Op de beursvloer staan zoals gebruikelijk de relatiemanagers van VO-content paraat om elke vraag over de implementatie van leren en onderwijzen op maat te beantwoorden. Hoe realiseer je de ontwikkeldoelen die je hebt met het onderwijs? Hoe richt je het proces in? Hoe zorg je voor een integrale aanpak? Kom langs bij de VO-content stand. 

Meld je direct aan!


Workshop: 'De transitie naar leerdoeldenken'

Cors Westerdijk, directeur van de Savornin Lohman in Hilversum, deelt zijn ervaringen over hoe de transitie naar leren en werken vanuit leerdoelen bij hem op school is geïmplementeerd. Vanaf schooljaar 2017-2018 is deze ontwikkeling op het Savornin Lohman ingezet. Concreet betekende dit dat het leerproces meer leerling gestuurd (en minder docent gestuurd) ingericht moest worden. Welke successen en uitdagingen kwamen op het pad van de schoolleider? Hoe heeft de school de visie, positie én richting bepaald om het veranderingsproces naar meer onderwijs op maat te realiseren? 

De school moest keuzes maken over het gebruik van leermateriaal en een digitaal leerplatform. Maar ook moesten er stappen gemaakt worden om de kennis en competenties van de docenten op het gebied van differentiëren, werken vanuit leerdoelen, coachend lesgeven en formatief evalueren te vergroten.

In deze workshop is er veel ruimte voor het delen van ervaringen en ontwikkelingen binnen je eigen school met collega-schoolleiders. Concrete bouwstenen worden aangereikt.  

Ron Zuijlen vertelt hoe VO-content samenwerkt met scholen bij leren en onderwijzen op maat door het gebruik van digitaal leermateriaal en het bieden van (management)ondersteuning. Kortom, welke leermiddelen, ervaringen en expertise zijn er voor de docent en schoolleider beschikbaar om de transitie naar onderwijs op maat te realiseren.

Workshop 'Ict & Onderwijs op maat in de school'

Harry Noppers, directeur van Nuborgh College Veluvine in Nunspeet neemt je mee in de visie op ICT binnen het onderwijs. Hoe en welke aanpak zet je in om de gewenste opbrengst te realiseren. En hoe geef je hier vorm aan met behoud van kwaliteit van het onderwijs: aandacht voor ICT als apart vak; meer gebruik van digitaal leermateriaal; inzet van ICT als ondersteuning van de les? Hoe sluit dit aan op de onderwijsaanpak op school en de draagkracht van het team?

In deze workshop is er veel ruimte voor het delen van ervaringen en ontwikkelingen binnen je eigen school met collega-schoolleiders. Concrete bouwstenen worden aangereikt.

Ook in deze workshop vertelt Ron Zuijlen hoe VO-content samenwerkt met scholen bij leren en onderwijzen op maat door het gebruik van digitaal leermateriaal en het bieden van (management) begeleiding op maat. Kortom, welke leermiddelen, ervaringen en expertise zijn er voor de docent en schoolleider beschikbaar om de transitie naar onderwijs op maat te realiseren.


Over de sprekers

Cors Westerdijk is, directeur van het Savornin Lohman in Hilversum (deelnemer Stichting VO-content) en een bevlogen schoolleider om onderwijs te creëren om iedere leerling tot ontplooiing te brengen. Cors is daarnaast bestuurslid van Stichting LOOT. 

Harry Noppers is directeur van het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet en zit in de Raad van Advies van Stichting VO-content. Het Nuborgh College is een school die veel ervaring heeft met het gebruik van ICT in het onderwijs. Stap voor stap zijn de schoolleiding en docenten bezig om meer vanuit leerdoelen te werken en de methodes los te laten en meer digitaal leermateriaal hierbij in te zetten.

Ron Zuijlen is directeur-bestuurder van Stichting VO-content. Door digitaal leermateriaal te creëren en te onderhouden én training en begeleiding op maat te geven aan scholen, draagt de Stichting bij aan de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs naar leren en onderwijzen op maat. VO-content is een sociale onderneming zonder winstoogmerk.

Terug naar agendaoverzicht
Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk