Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook anonieme cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als je deze cookies niet wilt, dan kan je dat hier aangeven. Je kan dan geen video’s op deze website zien.

3-daagse training ‘Schoolontwikkeling en inzet van ICT’

31 mei 2018|Utrecht|15.00 - 15.00

Onderwijs en ICT. Voor veel scholen blijft die combinatie lastig. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je je onderwijsvisie en de bijbehorende ambities vertaalt naar de juiste inzet van ICT-middelen. En wat is er voor nodig om dat te bereiken. Gewoon aan de slag en maar zien wat het wordt? Of werk je liever met een gedegen plan van aanpak? Zodat je uiteindelijk op basis van een weloverwogen keuze ICT gebruikt om onderwijsdoelen te realiseren. Kies je voor het laatste, schrijf je dan in voor de driedaagse training ‘Schoolontwikkeling en inzet van ICT’. De training vindt plaats op 31 mei, 01 juni en 25 juni.

Voor wie is de training bedoeld?

De training is bedoeld voor scholen die hun inzet van ICT in het onderwijs willen versnellen en op zoek zijn naar een meer integrale aanpak met aandacht voor beleidsvorming, planning en implementatie. Per school nemen twee mensen deel aan de training, bij voorkeur een schoolleider en de ICT-coördinator.

Wat levert deze training op?

In de training ‘Schoolontwikkeling en inzet van ICT’ leer je hoe je met je school voortgang boekt met de inzet van ICT in het onderwijs. Je vertaalt de opbrengsten van de ‘Vier in balans monitor’ in een concreet ontwikkeltraject voor je school. Om dit te realiseren, richt de training zich op de elementen van integrale schoolontwikkeling, inzet van ICT (inhoudelijke kant) en op het realiseren van die ontwikkeling in de eigen school (procesmatige kant). Daarbij komen de volgende thema’s aan bod:

•    Visie, ambitie en stip op de horizon; wat wil je bereiken met onderwijsontwikkeling en ICT?
•    Wat is je startpunt? Analyse van je schoolprofiel uit de ‘4 in balans-monitor’.
•    Wat is de context in de school (cultuur/structuur/strategisch HRM/ digitale systemen elo’s).
•    Welke ontwikkelstrategie past op jouw situatie en toekomstwensen? 
•    Uit welke elementen bouw je je ontwikkelplan op? 
•    Wat betekent dat voor je leiderschap? Hoe geef je richting en leg je verbinding? 
•    Hoe borg je eigenaarschap en duurzame ontwikkeling? 


Werkwijze van de training

Zicht op eigen ontwikkelingsvragen en leerstrategieën
De training sluit aan bij verschillende ontwikkelingsvragen en leerstrategieën van de deelnemers door een gedifferentieerd aanbod: leren van experts, leren van elkaar, leren door te doen. De training is hands-on en praktisch en biedt veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen (samen leren) en het aanleren van vaardigheden (oefenen). Daarnaast biedt de training ook theoretische kaders, innovatieve kennis en diverse instrumenten om uw eigen gereedschapskist mee te vullen.
 
Plan van aanpak voor implementatie
Na elk trainingsonderdeel vertalen we het geleerde naar de eigen school van de deelnemers. Zo werken we concreet  aan een individueel stappenplan/draaiboek voor  de invoering van schoolontwikkeling met inzet van ICT. 


Wat is de tijdsbesteding?

De training begint met een 24-uurssessie op 31 mei en 01 juni: van 15:00 tot 21:00 uur op de eerste dag en van 08:30 tot 15:00 uur op de tweede dag. De derde trainingsdag is op 25 juni van 09:00 tot 18:00 uur. Om veel tijd te kunnen besteden aan kennisoverdracht en uitwisseling, werken we met huiswerkopdrachten die theoretisch en praktisch van aard zijn. Van de deelnemers verwachten we een gedegen voorbereiding, zowel voorafgaand aan de training als tussen de twee bijeenkomsten. In totaal moet je rekening houden met 2 dagen voorbereidingstijd. 


Aanleiding van de training

Recent onderzoek naar de implementatie van ICT in het onderwijs laat zien dat  scholen het moeilijk vinden hun onderwijsvisie te vertalen naar de gewenste inzet van ICT. Er is volgens scholen behoefte aan meer kennis en uitwisseling om het keuzeproces rond de inzet van ICT te verbeteren. Om scholen hierin te ondersteunen, hebben de VO-raad en VO-content samen een training ontwikkeld waarin schoolontwikkeling en de inzet van ICT centraal staan en de visie en ambities van de school het uitgangspunt vormen. De training richt zich op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een gericht ontwikkelplan te maken en te implementeren waarmee scholen een goed geïnformeerde en weloverwogen keuze kunnen maken rond de inzet van ICT die aansluit bij hun visie en werkwijze.


De trainers

De training wordt begeleid door Monica Robijns en Juliette Vermaas. Monica werkt al enkele jaren voor VO-content als procesbegeleider, coach en onderwijsontwikkelaar en heeft veel ervaring op het terrein van onderwijs en ICT. Juliette is een ervaren trainer en procesbegeleider en heeft de afgelopen jaren voor de VO-raad onder meer de trainingen rond collegiale visitaties en schoolontwikkeling ontwikkeld en begeleid.   


Ervaringen van deelnemers:

'Je krijgt een breder blikveld, het zet aan tot out of the box denken, het brengt je in verwarring en daardoor kom je tot andere inzichten over waar je nu daadwerkelijk staat.' 

'Erg inspirerend om actief bezig te zijn met je eigen schoolontwikkeling en daar feedback op te krijgen van collega’s en van experts die met andere invalshoeken komen. Zo wordt je school echt een lerende school.'


Data en locatie 

  • 31 mei en 1 juni (24-uurssessie) van 15.00 uur tot de volgende dag 15.00 uur. 
  • 25 juni van 09:00 tot 18:00 uur. 
  • Locatie in de regio Utrecht. 

Het minimale aantal deelnemers is 12 (6 scholen) en het maximale aantal deelnemers 24 (12 scholen). Deelname aan de training is kosteloos (m.u.v. de hotelovernachting), mits de deelnemer alle trainingsdagen aanwezig is. Bij afwezigheid op een of meerdere trainingsdagen brengen we 50 euro administratiekosten in rekening.


Aanmelden

Interesse? Meld je aan via het aanmeldformulier. Na aanmelding volgt een telefonische intake met de contactpersoon van de school om goed zicht te krijgen op de situatie van de school, de basiskennis van de deelnemers en de verwachtingen van de deelnemers ten aanzien van de training.

Terug naar agendaoverzicht
Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je direct in

Nu inschrijven
Stel een vraag Helpdesk