Gebruik de Stercollecties op je eigen manier!

Geschiedenis

KENMERKEN STERCOLLECTIES GESCHIEDENIS

  • Gaat uit van de 10 tijdvakken en behandelt de onderwerpen uit de geschiedeniscanon.
  • Opgebouwd in thema’s met een vaste structuur: inleiding, werkplan en stappen met opdrachten.
  • Leerlingen werken in ieder thema toe naar een eindproduct.
  • Gekoppeld aan theorie in een kennisbank.
  • Onderbouw vmbo is opgenomen in de leerlijn m&m.
  • De Verderkijker, verrijkingsmateriaal per thema van digitale fragmenten uit Teleblik.
  • Kerndoelen- en eindtermendekkend

 

DIRECT NAAR DE STERCOLLECTIES

VMBO-KGT HAVO/VWO
Leerjaar 1 in M&M Leerjaar 1
Leerjaar 2 in M&M Leerjaar 2
Leerjaar 3 Leerjaar 3
Leerjaar 4*  

*In ontwikkeling. Beschikbaar per 1 augustus 2015.

STAND VAN ZAKEN

In onderstaand online Excelbestand kunt u de ontwikkeling van de Stercollectie Geschiedenis volgen:
- Geschiedenis havo/vwo 1, 2 en 3
Geschiedenis vmbo kgt 3 en 4

MEER INFORMATIE